Yazarlar

İlave işçi istihdam eden işverene süper teşvik


10 Şubat 2017

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Ekonomi Şurasında yaptığı konuşmada yeni bir istihdam seferberliği başlattıklarını, işsizliği tek haneye düşürmek istediklerini ve tüm üyelerin bu seferberliğe katılmasını istemişti.

Hükümet, bu çağrıya uyacak işverenlere destek olmak ve istihdam maliyetini hafifletmek için 687 sayılı KHK ile -ilave istihdam oluşturulması halinde-  tüm işverenlere yeni bir teşvik uygulaması getirdi.

Bunun için 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa yeni geçici bir madde eklendi.

İlave İşçi İçin Sigorta ve Vergi Maliyeti Yok

31.12.2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere,

1- 01.02.2017 tarihinden itibaren özel sektör tarafından İşkur’a kayıtlı işsizler arasından işe alınanların;

2- İşe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin SGK’ ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları

3- 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları kaydıyla

bu teşvik hükümlerinde yararlanırlar.

Sigortalı sayısına ilave olmaları kaydıyla işe alındıkları tarihten itibaren 31/12/2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere sigortalının aylık prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar, bu işverenlerin işçi ve işveren primleri, işsizlik ve vergi dahil tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene destek ödemesi yapılır.

Hangi İşverenler Yararlanır

1- 2016 yılı Aralık ayında çalışan sigortalı sayısına ilave işçi alan,

2- Aylık prim ve hizmet belgesini ve muhtasar beyannamesini süresi için veren,

3- Sigortasız işçi çalıştırmayan,

4- Sigortalı gösterdiği işçilerin fiilen çalıştıran,

5- SGK’ ya prim ve İPC borcu bulunmayan,

6- SGK’ ya borcu olup ta tecil ve taksitlendiren veya ilgili diğer kanunlar uyarınca yapılandıran işverenler taksitlendirme ve yapılandırma devam ettiği sürece

Bu teşvikten faydalanabilirler.

Teşvik Hesaplaması

Teşvik kapsamındaki kişileri ilave istihdam olarak işe alan işveren, günlük 22,22 TL olmak üzere aylık 666,60 TL sigorta ve işsizlik primi, 13,49 TL damga vergisi, 93,32 TL gelir vergisi olmak üzere toplam 773,11 TL. Teşvikten faydalanacaktır. Kısaca, 2017’de kapsamdaki işsizleri işe alan işverenler sigorta primi ve gelir vergisi ödemeyecekler. İşveren bu kişiler için sadece 1.404 TL olan net asgari ücret kadar maliyete katlanmış olacak.

Finansmanı İşsizlik Fonundan

Bu teşvik işverenler için maliyeti azaltan bir teşviktir. Bu teşvikin finansmanı ise İşsizlik fonundan sağlanacaktır. İşveren, işçi ve devlet tarafından finans edilen işsizlik sigortasında biriken para yine istihdam için işveren ve işçi için kullanılacaktır.

Kimler İçin Uygulanmaz

Kamu İdareleri

Kamu idarelerine ait işyerleri, 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri,

Emekliler ve Yurtdışında Çalışanlar

Emekli olup ta Sosyal güvenlik destek primine (SGDP) tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar bu teşvikten faydalanamazlar.

Ayrıca Bu destekten yararlanmakta olan işverenler; aynı sigortalı için aynı dönemde diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamaz.

Mehmet Fatih GELERİ /İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı