Yazarlar

Mağazada üstün performans nasıl sağlanır?


05 Ekim 2016

Üstün performansı nasıl tanımlarsınız? Genellikle performans; herhangi bir başarı ya da elde edilen sonuç olarak görülür. Üstün performans ise, aynı eşdeğerdeki kişi ya da kurumun başarısına göre daha yukarıda bir başarıyı ifade eder.

Mağazanın performansı ,KPG(Kilit performans göstergeleri) ile ölçülür. Bunlar 6P (Yer, Ürün, Promosyon, Personel, Müşteri, Fiyat) olarak adlandırılan ana kriterlerdir. Kısaca açıklamalarını aşağıda görebilirsiniz.

Mağaza yönetimi hedeflerine ulaşmak için belirlediği KPG’leri gerçekleştirmekten sorumludur. Yönetim sürecinde en kritik faktör çalışanların devir hızıdır. Araştırmalara göre; işten ayrılan her bir çalışan görev pozisyonun durumuna göre minimum 3 ya da 6 aylık bir ücret maliyeti taşımaktadır. Bu maliyet, çalışanın işi öğrenmesi, mağazaya uyumlanması, müşteri ilişkilerini bilmesi gibi birçok faktörün zaman içinde kazanılması dolayısıyla oluşmaktadır. Günümüz koşullarında yerel mağazalarımızda ortalama %30-40 oranında bir devir hızından bahsedilmektedir. Devir hızı, işverenler için görünmeyen bir maliyet olarak durmasının yanında mağazanın daha iyi ciro daha iyi sepet değeri gibi temel KPG’lerini ciddi oranda etkilediği bilinmektedir.

Mevcut performansı üstün performansa çevirmek yani “hedef KPG’lerin” üzerinde bir başarı elde etmek güçlü takım çalışması, etkin iletişim ve etkili yöneticilikle mümkündür. Bunu sağlamanın birinci şartı ise, sürdürülebilir bir eğitim ve gelişim programı uygulamaktır. Birçok ulusal gıda perakende firması okul, akademi çatısı altında işe başlama, müşteri ilişkileri, perakende yönetimi gibi programlarla çalışanlarını geliştirmektedir. Yine memnuniyetle belirtmek isterim ki, TPF Yönetiminin bu yılın ilk yarısında başlattığı “Kategori Yönetimi, İnsan Kaynakları Uygulamaları ve Mağaza Yönetiminde Mükemmellik” eğitimleri sürdürülebilir bir “Perakende Eğitim Programı” için umut verici olmuştur. Bu vesileyle değerli katkıları için TPF Yönetimimize, bölgelerdeki PERDER Başkanlarımıza ve Koordinatörlerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Bu program içinde bulunan “Mağaza yönetiminde Mükemmellik” eğitimlerime Türkiye’nin birçok bölgesinden mağaza çalışanı katıldı ve eğitimler boyunca birçok işletme sahibi, mağaza yöneticisi ile sohbet etme imkânımız oldu. Bu sohbetlerde en çok gündem konuları, kuşakların yönetim anlayışındaki farklılıkların getirdiği çatışma, yeni neslin yöneticilerinden talepleri(motivasyon, takdir, sürekli eğitim) ve müşteri beklentilerinin artması oldu. Görüleceği üzere üstün performans için en önemli kaynağımız hatta kıymetimiz insan iş gücüdür. Onların eğitmek, sadece bilgi ve becerilerini daha iyi seviyeye getirmekle kalmayacak, bağlılıklarını ve motivasyonlarını arttırarak rekabet ortamında bir adım öne geçilmesini sağlayacaktır. Çalışanları mutlu olan mağazalar, her geçen gün artan müşterilerin beklentilerine karşı, daha fazla tercih edileceklerdir.

Bunun en sağlam örneği, üstün performansıyla kendini kanıtlamış ve mutlu çalışanlar yaratmış olan bir otel zincirinin iş anlayışında saklıdır: “Biz hanımefendi ve beyefendilere hizmet veren hanımefendi ve beyefendileriz.”

Bol kazançlar…

“Kalbinizle yaptığınız her şey size geri dönecektir.” Hz.Mevlana

Esat İhsan Kocager

Eğitmen,Danışman,Koç