Dursun YENER

Tüketici İlgilenimi

15 Ağustos 2011Tüketici İlgilenimi

Tüketiciler pek çok alternatif arasından belirli markaları seçmektedirler. Bu durumun sebeplerini ortaya çıkarmak pazarlama disiplininin önemli araştırma alanlarından birini oluşturmaktadır.  İlgilenim kavramı tüketici davranışının anlaşılması ve açıklanmasında uzun süredir faydalanılan önemli bir kavramdır. Literatürde en yaygın olarak kullanılan tanıma göre “ilgilenim ... devamı


Marka Ve Market Markalı Ürünler

22 Temmuz 2011Marka Ve Market Markalı Ürünler

Marka bir veya bir grup üretici ve/veya satıcının mal ve hizmetlerini belirlemeye, tanıtmaya ve rakiplerininkinden ayırıp farklılaştırmaya yarayan isim, terim, sözcük, simge (sembol), tasarım, işaret, şekil, renk veya bunların çeşitli bileşenleridir. Ülkemizde ilk defa 1871 yılında Alamet-i Farika Nizamnamesi ile düzenlenen marka mevzuatı, 1965 tarihli 551 sayılı Markalar kanunu ile ... devamı


Mağazacılıkta Verimlilik Ve Rfıd Teknolojisi

22 Temmuz 2011Mağazacılıkta Verimlilik Ve Rfıd Teknolojisi

Hemen her sektörde rekabetin üst düzeyde yaşandığı günümüzde, işletmelerin varlıklarını nasıl sürdürecekleri, rakipleri arasından nasıl sıyrılacakları ve müşteriler tarafından nasıl tercih edilir bir hale gelecekleri, çözüme kavuşturulması gereken en önemli sorunlardan biri durumundadır. Hemen her sektörde rekabetin üst düzeyde yaşandığı günümüzde, işletmelerin ... devamı


Lojistik Ve Perakendeciliğin Kesişim Noktasında Bilgi Paylaşımı

22 Temmuz 2011Lojistik Ve Perakendeciliğin Kesişim Noktasında Bilgi Paylaşımı

Günümüz iş dünyasının parlayan yıldızları arasında yer alan sektörlerin başında perakendecilik ve lojistik önemli bir yer tutmaktadır. Gelecekte bu iki sektörün ulaşacağı hacim ve sahip olacağı önem ise bugünkünden çok daha fazla olacaktır. Peki, bu iki sektör hakkında yeterince bilgi sahibi miyiz? Perakendecilik ne ifade eder? Lojistik, hangi unsurlardan oluşur? Sadece depolama ve ... devamı