Perder 37. Sayı - page 9

9
perder
perakende turu
Global Raporlama Girişimi GRI’nın G3
İlkeleri doğrultusunda hazırlanan 15.
Global Sürdürülebilirlik Raporu, P&G’nin
son mali yıldaki sürdürülebilirlik sonuç-
larını, bu alanda attığı yeni adımları
ve 2020 hedeflerini ortaya koyuyor.
P&G’nin Global Sürdürülebilirlik Raporu,
şirketin şu alanlardaki somut ilerleme-
lerini içeriyor: “Kaynakların korunması,
yenilenebilir kaynaklar, atıktan değer
kazanma, ev konforu, sağlık ve hijyen.”
Rapora göre bu yıl özellikle su ve enerji
kaynaklarının korunması ile karbon
salımının azaltılması konularında çok
önemli adımlar atıldı.
P&G Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı
Tankut Turnaoğlu, şirketin uzun vadeli
sürdürülebilirlik hedefinin çok yüksek
olduğunu, bu hedeflerin bir kısmına
şimdiden ulaştıklarını söyledi ve şöyle
devam etti: “Yüzde yüz yenilenebilir
enerji ve katı atık sahalarına sıfır atık
gönderme hedefine bir gecede ulaşa-
mayız. Ancak düzenli ilerleme için kısa
vadeli, ara hedefler koyduk, ilerleme
kaydediyoruz. Örneğin dünyada 50’den
fazla üretim tesisinde katı atık sahaları-
na sıfır atık gönderilmekte. Bunu büyük
ölçüde, malzemelerin geri dönüşümü ya
da atıktan enerji üretimi için tedarikçi-
lerle anlaşarak sağladık. Türkiye’de ise
son 5 yılda Gebze ve Şekerpınar üretim
tesislerinde toplamda enerji tüketimi
%37, su tüketimi %36, atık miktarı %45
ve karbon salımı %48 oranında azaltıldı.”
P&G’nin 2020 hedefi...
15’inci Global Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınlayan P&G, 2020 hedeflerine büyük
oranda ulaştı
P&G’nin 2020 hedefleri ve bu alanlardaki ilerlemeler
2002 Hedefi
İlerleme (2010-2013)
P&G tesislerinde birim üretim başına
kullanılan enerjiyi ve CO2 salımını %20
azaltmak
2010’dan bu yana birim üretim başına
kullanılan enerji %8, CO2 salımı %11
azaltıldı
Kamyon nakliyesi kilometresini birim
üretim başına %20 azaltmak
2010’dan bu yana kamyon nakliyesi
kilometresi birim üretim başına %12
azaltıldı
Çamaşır makinelerinde yapılan yıka-
maların %70’inin soğuk su ile yapılabilme-
sinin sağlanması
2010/2011 mali yılından bu yana so-
ğuk su programı kullanım oranı %38’den
%50’ye yükseltildi
Tesislerde %30 oranında yenilenebilir
enerji kullanımı
Yenilenebilir enerji oranı %7,5 civarın-
dadır
Her yıl 50 milyondan fazla kişinin
hayatını iyileştirmek
P&G son mali yılda ev konforu sağla-
maya ve muhtaç kişilerin sağlık ve hijyen
ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanarak bu
hedefi aştı
2020 itibariyle her saat bir hayat
kurtarmak
P&G Çocuklara Temiz İçme Suyu prog-
ramı bu yıl 1,2 milyar litreden fazla temiz
su sağlayarak her saat bir hayat kurtarma
hedefine doğru ilerliyor
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...84
Powered by FlippingBook