Perder 37. Sayı - page 10

10
perder
perakende turu
Henkel’den atama
Pınar Tuba Temizkan, Türk Henkel İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevine başladı
Pınar Tuba Temizkan, 1996 yılında Galata-
saray Lisesi, 2000 yılında İstanbul Teknik
Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölü-
mü‘nden mezun oldu. Temizkan, 2012
yılında The Coaches Training Institute
(CTI) Co-Active Koçluk Programı’nı, 2013
yılında The Coaches Training Institute
(CTI) Liderlik Programı‘nı tamamladı.
Çalışma hayatına Alternatifbank, Erciyas
Biracılık, Setur ve Gillette şirketlerin-
deki projelerde görev alarak başlayan
Pınar Tuba Temizkan, ardından Arthur
Andersen’da Human Capital Bölümü‘nde
danışman olarak çalıştı. Eli Lilly Türkiye’de
İnsan Kaynakları Kıdemli İş Ortağı olarak
görev yapan Temizkan, çalışma hayatına
Alcatel Lucent’da devam etti. Temizkan,
Alcatel Lucent’da sırasıyla Türkiye Ücret-
lendirme ve Organizasyonel Gelişim Mü-
dürü; Akdeniz ve Afrika Bölge Ücretlendir-
me Müdürü; Türkiye ve Azerbaycan İnsan
Kaynakları Grup Müdürü; Rusya, Merkez
ve Doğu Avrupa Yetenek Gelişim Müdürü
ve Türkiye ile Azerbaycan İnsan Kaynak-
ları ve Alcatel Lucent Üniversitesi İstanbul
Direktörü olarak görev yaptı. Pınar Tuba
Temizkan, son olarak Amgen Türkiye’de
geçiş döneminde İnsan Kaynakları Direk-
törü olarak görev yaptı ve aynı zamanda
CTI Türkiye ve Management Center Euro-
pe ile danışmanlık projelerinde çalıştı.
Pınar Tuba Temizkan İngilizce ve Fransız-
ca bilmektedir ve bir çocuk annesidir.
Üretimle ilgili tedbir alınmalı
Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet
Reis, gıda sektörüne ilişkin değerlendirme-
lerde bulundu. Reis, şunları söyledi: “Dün-
yada oluşabilecek bir gıda krizinin, küresel
barışı bozan ve güvenliği tehdit eden geliş-
meleri tetikleyecek boyuta ulaşabileceği
açıklamaları, son yıllarda bilim insanları
tarafından sıkça gündeme gelmektedir.
Nitekim, dünya buğday üretiminde ve ih-
racatında söz sahibi olan Rusya, Ukrayna,
Kazakistan’da 2010 yılında; Amerika’da ise
2011 yılında yaşanan kuraklık nedeniyle,
dünya borsalarında buğday fiyatı yüzde
60 arttı. Rusya, buğday ihracatını yasak-
ladı. 2007 ve 2008 yıllarında yaşanan
kuraklık; Filipinler, Endonezya, Myanmar
gibi bazı ülkelerde iç karışıklıklara neden
oldu. Son yıllarda yaşanan bu olumsuz-
luklar, gelecek için çok önemli bir uyarıdır.
Dünyada, tarımsal üretim S.O.S veriyor.
Dünya, daha fazla gıda üretmelidir. Bu
çerçevede, hiçbir ülke beslenmek gibi
yaşamsal bir konuyu, bir diğer ülkeye
ihale etmemelidir. Kendi topraklarında, iç
tüketimini karşılayacak üretimini yapmak
zorundadır. Artık dünya ülkeleri, üretimini
kendine yeter bir düzeye yükselmek, çift-
çisinin yaşam standardını güvence altına
almak, halkına gıda güvenliğine uygun
besin maddelerini sürekli temin etmek ve
ekonomide de daha güçlü olmak için uzun
vadeli planlar yapmalıdır” dedi.
Dünyada bakliyat ekim alanları daraldı-
ğına işaret eden Mehmet Reis, “Fasulye
üretiminde ve ihracatında önemli bir yeri
olan Çin, hem olumsuz hava şartları, hem
de fasulye üretiminin daha fazla emek ge-
rektirdiği sebebiyle ekim alanlarını azalttı.
Arjantin’de, kuraklık nedeniyle üretim
yapılmadı. ABD, Kanada ve Kırgızistan’da
beklenen rekolte gerçekleşmediği için
fasulye fiyatları zirve yaptı. Ülkemizdeki
üreticide, üretimi daha zahmetli olduğu
için fasulye yerine, daha fazla verim aldığı
başka ürünlere yöneldi. Tarım ürünlerin
doğası gereği, fiyatları değişkendir. Aşırı
yağış ve kuraklık, rekolte kaybına neden
olur. Zira, hasat döneminde verimlilik artar
ve ürün kalitesinde problem oluşmaz ise;
talebi karşılamada sorun çıkmaz ve fiyat
artışı olmaz. Eğer, beklenen üretim miktarı
alınmaz ve ürün kalitesi düşük olursa,
talep karşılanmaz ve işte o zaman fiyat
yükselir” şeklinde konuştu.
Tarım sektörünün; sadece toplumun gıda
ihtiyacını karşılamakla kalmayıp, pek
çok sektöre hammadde üretip, istihdam
sağladığını anlatan Mehmet Reis, şunları
söyledi:“Türkiye’nin tarım nüfusu, yaklaşık
ülke nüfusunun yüzde 24’üne denk geli-
yor. Türkiye’nin sosyal ve ekonomik sorun-
larına çare oluyor. Dünya da olduğu gibi,
ülkemizde de mevsim itibariyle, buğday,
pirinç ve baklagillerin tüketimi artmakta-
dır ve stoklar erimektedir. Ülkemizde, yeni
mahsul ürünlerin hasadına, mücbir sebep
olmazsa, 6 aydan daha fazla bir süre var.
Türkiye’nin kuru gıda ürün stokları, yeni
mahsul ürünlere kadar, iç tüketimi karşı-
layacak durumdadır. Endişe yaratacak bir
durum söz konusu değildir” diye konuştu.
Sağlıklı yaşanılabilir bir dünya için önlem
alınması gerektiğini vurgulayan Mehmet
Reis, “Küresel iklim değişimi, aşırı yağışlar,
kuraklık, denizlerin ve ırmakların kirlenme-
si, tarım alanlarının daralması, ormanların
azalması değişen ve azalan canlı türleri ile
dünyamız değişiyor. Bilim insanları, bize
emanet edilen dünyayı tahrip ettiğimizi,
tüm canlılar için yaşanır olmaktan uzak-
laştırdığımızı ortaya koyuyor. İnsanoğ-
lunun hiç vakit kaybetmeden “sağlıklı
yaşanılabilir bir dünya için” önlem alması
ve acilen uygulaması gerekiyor” dedi.
Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, son dönemde gıda sektöründe
yaşanan gelişmeleri değerlendirdi
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...84
Powered by FlippingBook