Haberler

“KDV oranlarındaki eşitsizliğe karşı birlikte çalışacağız”


19 Nisan 2016

Organize gıda perakende sektörünün en büyük buluşması olan Uluslararası Yerel Zincirler Buluşuyor Konferansı ve Fuarı (YZB 2016), ikinci gününde Maliye Bakanı Naci Ağbal ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımı ile devam etti. Konferansa katılan Maliye BSONY DSCakanı Naci Ağbal, perakende sektörünün vergi sisteminden kaynaklanan sıkıntıları olduğunu bildiklerini belirterek, “Vergi sistemi piyasada aynı alanda iş yapanlar arasında bir rekabet eşitsizliğine neden olmamalı ve herkes için eşit olmalı. Malların alınırken ve satılırken uygulanan KDV oranları farklılık gösterebiliyor. İnşallah yakın zamanda bu konuda bir araya gelerek rekabet eşitsizliğine yol açan vergi eşitsizliğine karşı birlikte çalışacağız” dedi.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) tarafından düzenlenen organize gıda perakende sektörünün en büyük buluşması olan Yerel Zincirler Buluşuyor Fuar ve Konferansı YZB 2016, ikinci gününde Maliye Bakanı Naci Ağbal ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımı ile devam etti. Konferansta konuşan Maliye Bakanı Naci Ağbal, perakende sektörünün Türkiye ekonomisi ve bakanlık için son derece önemli olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Ülkemizde Gelir Vergisi’nin %20’sine yakınını, hesaplanan Kurumlar Vergisi’nin %6’sını ve tahsil ettiğimiz KDV’nin %8’ini perakende sektörü ödüyor. Özellikle kayıt dışıyla mücadele ve ticaretin kurumsallaşması konularında Türkiye Perakendeciler Federasyonu büyük önem arz ediyor. Sektör üzerinde bazı yükler söz konusu. Bizim piyasa mekanizmasını daha işler hale getirmemiz ve piyasanın üzerindeki yükleri kaldırmamız lazım. Özellikle güvenceli esneklik, kıdem tazminatı, iş hukuku ve yargı reformu bunların en başında geliyor.”

STK’larla uzun süredir yatırım ortamının düzenlenmesi ve işletmeler üzerindeki maliyetlerin azaltılması çalışmalarının yürütüldüğüne dikkat çeken Bakan Ağbal, perakende ticarette son dönemde ortalamanın biraz altında bir büyüme yaşandığına dikkat çekti. Bakan Ağbal, yaşanan yavaşlamanın yapılacak düzenlemelerle birlikte önüne geçilebileceğini, perakende ticaretin daha iyiye gideceğini söyledi.

 “Vergi eşitsizliğine karşı birlikte çalışacağız.”

Perakende sektöründe KDV’den kaynaklanan sıkıntılara da dikkat çeken Bakan Ağbal, “Vergi sistemi piyasada aynı alanda iş yapanlar arasında rekabet eşitsizliğine neden olmamalı ve herkes için eşit olmalı. Malların alınırken ve satılırken uygulanan KDV oranları farklılık gösterebiliyor. Bu konuda bazı sıkıntılarınız olduğunu biliyoruz. Farklı dönemlerde oranı düşürmek, değiştirmek durumunda kalabiliyoruz. Bunu yaparken temel amacımız kayıtlılığı artırmak. Bunun siz ticaret yapan perakende firmalarını etkilediğini görüyoruz. İnşallah yakın zamanda bu konuda bir araya gelerek rekabet eşitsizliğine yol açan vergi eşitsizliğine karşı birlikte çalışacağız” açıklamasını yaptı. Pos cihazı ve yazarkasa uygulamasını kayıt dışıyla mücadele alanında önemli bir adım olarak gördüklerini de dile getiren Bakan Ağbal, “Geçiş takvimimiz Ocak ayında başlayacaktı. Sizlerin talepleri üzerinde 2017’ye öteledik. Bugün kayıtlılığa en fazla katkı veren sektörlerden birisi organize olmuş perakendecilik sektörüdür. Pos cihazı konusunda düzenleme yapacaksak burada sizinle ortak bir karar almadan hiçbir adım atmayacağız. Ortak çözümü ne zaman üretirsek o zaman adım atacağız” dedi.

Toplantıda kayıt dışı istihdamın önlenmesi hususunda perakende sektörünün önemli bir payı olduğuna da dikkat çeken Bakan Ağbal, “Türkiye’de kayıt dışı istihdam 2002 yılında %2.1’di. Her iki çalışandan sadece 1’i kayıtlı çalışıyordu. Sosyal güvenlik dengesini bu şekilde tutturamazsınız. Son 14 yılda bu alanda önemli mesafeler kaydettik. %52,1 olan kayıt dışılık 20 puan geriledi. Bugün her 3 kişiden 1’i kayıt dışı çalışıyor. Bu bile yüksek bir rakam. Sizler özellikle bu oranı aşağıya çekme noktasında çok önemli katkılar veriyorsunuz, hepinize teşekkür ediyoruz. Siz ne kadar büyürseniz bu bizim kayıt dışı oranımızı da aşağıya çekiyor” dedi.

“Siz nerede eşitleyeceğinizi bilirsiniz sayın bakanım”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise konuşmasında KDV girdi ve çıktısına yönelik sektör sorunlarına değinerek,  “Pek çok sektörde girdi ve çıktı arasında büyük KDV farkı bulunuyor. Şirketler KDV alacaklarını tahsil edemiyor. Sebze, meyve, et gibi temel ürünlerdeki KDV oranımız %1. Bu tabii ki halkımızın yararına olacaktır. Ancak alış ve satıştaki KDV’ler de eşitlensin. Siz nerede eşitleyeceğinizi bilirsiniz sayın bakanım” dedi.

“İndirim mağazaları Türkiye’nin sanayisini sıfırlayacak bir iş yapıyor

Perakende sektörünün durumunu değerlendiren Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: “Ülkemizin geçen seneki 4 puanlık büyümesinin %3,7’si iç tüketimden geldi. Bu büyümenin eşit dağılamadığını görüyoruz. Bunun %60’ı ulaşım ve haberleşme, gıdadaki büyüme sadece %1. Giyimde ise %4 küçülme var. Demek ki sektörü büyütecek adımlara ihtiyacımız var.”

İndirim mağazaların ürettiği markasız ürünlerin sektöre zarar verdiğini de belirten Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi: “Bu mağazaların markasız ürün üretmesi, markalaşmayı sıfır eden bir hadise. Milli sanayimizi kendi kendimize yok edecek bir unsur. Milli sanayimiz yıllardır markasına yatırım yaparken, bu anlayış tamamıyla sıfırlıyor. Bu ürünlerin ileride yurt dışından tedariki, indirim markası adıyla ithali de mümkün olacak. Bunu denetim altına alacak bir düzenlemeye ihtiyacımız var.”