Yasal Mevzuatlar

YASAL MEVZUAT

KANUN:

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.19819&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=fiyat%20etiketi

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/01/20150129-1.htm

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.3572.pdf

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4857.pdf

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/02/20110214-1-1.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/06/20100613-12.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/02/20150217-1.htm

YÖNETMELİK:

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=3.5.20059207&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/04/20070413-3.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/12/20111217-5.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/12/20111217-6.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/01/20140107-2.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/08/20110824-6.htm

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.4877&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/10/20131003-3.htm

TEBLİĞ:

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/01/20120104-6.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130402-8.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/02/20150208-16.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141220-5.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141231M4-18.htm