Yazarlar

2017 ilk yarısı için kıdem tazminat tavanı


05 Ocak 2017
Fatih Geleri

Mehmet Fatih Geleri

2017 ilk yarısı için kıdem tazminatı tavanı ücreti 4.426,16 TL olarak belirlendi.

2017 ilk yarısı için kıdem tazminat tavanı belirlendi. Kıdem tazminatının bir yıllık miktarını en yüksek devlet memuruna (Başbakanlık Müsteşarı) ödenen bir yıllık emeklilik ikramiyesi tutar ile sınırlandırmıştır. Memur maaş katsayısına bağlı olan kıdem tazminat tavan oranı sürekli değişmektedir. Buna göre; 2017 ilk yarısı için kıdem tazminatı tavanı ücreti; 4.426,16 TL, olarak belirlenmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,096058), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (1,503595), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,030462) olarak belirlenmiştir.

Buna göre,

01/01/2017 – 30.06.2017 tarihleri arasında işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan 4.426,16 TL dir.

01/01/2017 – 30.06.2017 tarihleri arasında 657 sayılı Kanuna göre Devlet Memurları açısından eş için ödenecek aile yardımı tutarı 204,99 TL çocuk için ödenecek çocuk yardımı 24,01 TL, 0-6 yaş arası çocuk yardımı 48,03 TL’dir. 

İş Kanunu’nda öngörülen esaslar dışında veya kıdem tazminatı tavan tutarından fazla ödeme yapılması için emir veya talimat veren veya bu yolda hareket eden özel veya kamu kurumu veya kuruluşların yönetim kurulu üyeleri, genel müdür, müessese müdürü, muhasebe müdürü gibi yetkili sorumlular hakkında, fiil daha ağır cezayı gerektiren bir suç teşkil etmediği takdirde altı aydan iki seneye kadar hapis ve ağır para cezasına hükmolunmakta iken 4857 sayılı Kanunu ile 1475 sayılı Kanununda düzenlenen idari para cezaları yürürlükten kaldırıldığından, buna aykırı işlem yapılması halinde herhangi bir ceza uygulanması söz konusu olmayacaktır.

4857 sayılı Kanunu na tabi işçiler için tavan tutar sınırlaması bulunduğu halde, 5953 sayılı yasaya tabi gazetecilerin kıdem tazminatında herhangi bir tavan tutar uygulanmayacaktır.

İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Mehmet Fatih Geleri, “İşverenler tavan tutarın üzerindeki kısım için kıdem tazminat ödenmeye zorlanamazlar. Ancak işverenin tavan tutarın üzerinde ödeme yapmak istemesi halinde tavanı aşan kısmın prim gibi telakki edilerek vergilendirilmesi ve sigorta primine tabi tutulması gerekecektir” dedi.

Mehmet Fatih Geleri / İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı