Yazarlar

Başarılı bir denetim sürecinin püf noktaları!


22 Kasım 2016

Denetim sürecinde işletmeler, çok ciddi rakamlarda idari para cezasına maruz kalabiliyor. Birçok işletme, bu konuda yeterli bilgiye sahip olmadığı için, usule uygun olmayan işlemler nedeniyle denetimler sonucunda tahmin edemeyecekleri tutarda para cezası ödemek zorunda kalıyorlar. Denetim süreçlerini sorunsuz bir şekilde geçirmek aslında çok kolay. Yapılması gereken tek şey, işletme yetkililerinin bu konuda bilgilendirilmesi ve işlemlerin usule uygun gerçekleştirilmesi.

Denetimlerde en sık karşılaşılan cezai durumlar 9 maddede özetlenebilir:

 Personel Özlük Dosyası

Denetime, ilk olarak “Personel Özlük Dosyaları”ndan başlanır ve detaylı olarak incelenir. Genel olarak, özlük dosyasında işçinin fotoğrafı, nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh belgesi, sabıka kaydı, sağlık raporu, aile durum bildirimi, diploma belgesi, işe giriş bildirgesi, Personel iş sözleşmeleri, çalışma belgesi… vb. personele ait özlük bilgileri bulunmalıdır.

Personel Özlük Dosyası incelemesinde, eksik olması halinde cezai durumu olan en önemli beş evrak;

 Fazla Çalışma Muvafakatnamesi

 Yıllık Fazla Çalışma Süresi

Ücret Hesap Pusulası

 Engelli İşçi Sayısı

İzin Kayıt Belgesi

 Yıllık İzinler

Yıllık izin çizelgelerinin devamlı olarak düzgün bir şekilde tutulması, bordroya eklenmesi ve işlenmesi gerekmektedir. Yıllık izin süreleri tek seferde minimum 10 gün kullanmak şartıyla sınırlama olmaksızın kullandırılmalıdır.

Eksik Gün Bildirimi

 İŞKUR Aylık İşgücü Çizelgesi

Yukarıdaki maddeleri eksiksiz yerine getiren işletmeler, denetim sürecini başarılı bir şekilde atlatabilir; hatta teşekkür raporu alabilir ve herhangi bir idari para cezasına çarptırılmaz. Usule uygun bir şekilde çalışılarak, raporda belirtilen maddelerin uygulanması durumunda işletmede bir sistem oluşur, bu sistemi yürüten kişiler değişse dahi iş süreçlerinde bir aksama olmaz. Böylece işletme, kişilere bağlı kalmadan mevzuata uygun ilerleyebilir.

 Tuğba Camuzoğlu/İşte Siz İnsan Kaynakları Danışmanı