Yazarlar

Kategori yönetimi üzerine çeşitlemeler


22 Eylül 2016

Adil raf payı mı istiyorsunuz?

İlk sırada yer almak mı?

Hangi firmanın yanında yer almalısınız?

Perakendenin demokrasisi bunu sağlayabiliyor mu?

Bu tanımı hak ediyorsa ki, bunun için her şeyden evvel hakkıyla uygulamamız gerek.

O zaman nedenlerine değinelim.

  1. Mağazacılığı bilmeli ve o mantıkta düşünebilmelidir.
  2. Müşteri odaklılığın ne olduğunu bilir.
  3. Pazarlama ve satın alma bilgilerine hâkim olmalıdır.
  4. Lojistik ve finans konularına hâkimdir.
  5. Operasyonel kararlanın içerisinde; kategoride hangi ürünlerin bulunması gerektiği, hangi lokasyonlarda olacağı, raf payları ve marka sayısı ilk akla gelenlerdir.
  6. Pazardaki gelişmeleri ve trendleri takip etmelidir.
  1. Üretici ve tedarikçilerin ortak çalışmalar yapmaları. Burada akla gelen ilk örnek, Kategori Kaptanı uygulamalarıdır. Kaptan genelde pazar lideri olabileceği gibi pazar lideri olmayan firmalar içerisinden de seçilebilmektedir. Her iki durumda da bilgi transferi, vb. gibi firmalar birbirlerine açık olmalıdır. Bu durumda seçilen partnere güven önemlidir!
  2. Perakendeci kategori yönetimini uygular. Herhangi bir firma ile kategori kaptanı çalışmasına girmez. Her iki durumda da kategori yönetiminin gerekliliklerinin objektif bir biçimde yerine getirilmesi önemlidir! Kriterlerin, uygulamaların kabul edilebilir ve dengeli olması da mutlaka dikkate alınmalıdır!

Unutulmamalıdır ki kategori yönetiminde hedef sabit durmamaktadır. Ürünlerdeki ve satışlardaki değişimi, pazarı, alışverişçi davranışlarını ve analizleri iyi incelemek ve tekrar gözden geçirmek veya güncellemek gereklidir. ‘Ölçmezseniz yönetemezsiniz’ sözünde olduğu gibi; ölçmek, yönetmek, tüketiciyi anlamak ve kategoriyi yönetmek önemlidir her geçen gün daha da önem kazanacaktır. Geleneksel mağazacılık her şeyi satmamızı ister. Kategori yönetimi ise her şeyi sattırmaz. Gerekli olanı sattırır. Bu noktada doğru kararları vermek, uygulamak, verilen kararların arkasında durabilmek önemlidir! Bunun için süreci hem iyi yönetmek hem de perakendeci olarak güçlü olmak gerekir.

Yazımı Jack Welch’in bir sözü ile bitirmek istiyorum: “Müşterilerinizi muhafaza etmenin en iyi yolu, sürekli olarak, onlara daha fazlasını nasıl daha ucuza verebileceğinizi arayıp bulmaktır.”