Yazarlar

Mağazacılıkta Verimlilik Ve Rfıd Teknolojisi


22 Temmuz 2011

Hemen her sektörde rekabetin üst düzeyde yaşandığı günümüzde, işletmelerin varlıklarını nasıl sürdürecekleri, rakipleri arasından nasıl sıyrılacakları ve müşteriler tarafından nasıl tercih edilir bir hale gelecekleri, çözüme kavuşturulması gereken en önemli sorunlardan biri durumundadır.

Hemen her sektörde rekabetin üst düzeyde yaşandığı günümüzde, işletmelerin varlıklarını nasıl sürdürecekleri, rakipleri arasından nasıl sıyrılacakları ve müşteriler tarafından nasıl tercih edilir bir hale gelecekleri, çözüme kavuşturulması gereken en önemli sorunlardan biri durumundadır.

Her işletmenin varlığını kârlılıkla sürdürebilmesi için müşterilerine, rakiplerinden daha farklı avantajlar sunarak bir rekabet üstünlüğü sağlaması bir gerekliliktir. İkinci bir gereklilik ise sahip olunan kaynakları en verimli şekilde kullanmaktır. Verimlilik, günümüzde maliyetleri en az seviyeye indirme ve eldeki kaynakların en etkin biçimde kullanımı ile gerçekleştirilebilir.

Verimlilikte olumlu adımlar atabilmenin günümüzde en önemli koşulu teknolojiyi yakından takip ederek değişen koşullara ayak uydurabilmektir. Perakendecilik sektöründe yaşanan yoğun rekabet göz ününde bulundurulduğunda her türlü teknolojik gelişmenin dikkatle incelenerek, işletmelerin verimliliğini ve kârlılığını artırabilme potansiyeli dikkate alınmalıdır.

Örneğin, bir savaş teknolojisi olarak geliştirilen RFID teknolojisi, günümüzde perakendeciler için rekabet avantajı sağlama ve maliyetleri azaltma noktasında önemli bir konuma yükselmiştir.

RFID (Radio Frequency Identification – Radyo Frekanslı Tanıma Sistemi) radyo dalgalarını kullanarak ürün ve malzemelerin tanınmasını sağlayan otomatik bir tanıma sistemidir.  RFID teknolojisi dünyada ilk olarak 2. Dünya Savaşı sırasında dost ve düşman uçaklarını birbirinden ayırt etme amaçlı kullanılan bir teknoloji olarak karşımıza çıkmaktadır. Ticari alanda ise ancak 1980’li yıllarda kullanılmaya başlanmıştır.

Perakende alanında ise başta Wal-Mart olmak üzere dünyanın önde gelen perakendecileri tarafından da kullanılmaya başlanarak hızla yaygınlaşmaktadır. RFID etiketlerinin birim maliyetlerinin yüksek olması, teknolojinin perakende alanında kullanımını geciktiren etkenlerin başında gelmektedir. Ancak günümüzde bu maliyetler düşerek daha makul seviyelere inmiştir. Öyle ki 2000 yılında 1$ seviyesinde olan RFID etiketlerinin fiyatları günümüzde 20 cent’e kadar düşmüştür.

RFID teknolojisinin perakende sektörüne birçok alanda katkısı söz konusudur. Bu faydalardan başlıcaları şu şekilde sıralanabilir;

RFID teknolojisi halihazırda kullanılmakta olan barkod sistemine göre de çeşitli avantajlara sahiptir. RFID;

 

RFID teknolojisi hali hazırda kullanılmakta olan barkodlama sistemine göre daha maliyetli görülmektedir. Bu sebeple de henüz kullanımı yeterince yaygınlaşmamış ve tüketiciler böyle bir teknolojinin kendilerine sağlayacakları faydaları tam olarak fark edememişlerdir. Maliyet açısından daha yüksek bir bedel gerektirdiği gerçeği ortadadır. Ancak mevcut sistemlerle karşılaştırma yapılırken sadece sistemin kurulması için gereken maliyet değil elde edilecek olan çeşitli yan faydalar da dikkate alınmalıdır. RFID teknolojisi, mağazalardan ürünlerin çalınmasının önüne geçecek pratik bir çözüm aracıdır. Radyo frekansları tüm mağazayı görünmez bir ağ olarak kapsama alanına alırken aynı anda da bir güvenlik duvarı oluşturmuş olacaktır.

İkinci bir fayda olarak da müşterilerin satın aldıkları ürünlerin bedelini öderken kasada bekleyerek ürünlerin tek tek barkod okuyucuya okutulması esnasında geçen zaman göz önünde bulundurulmalıdır. Alış veriş sepetine konulan tüm ürünler RFID teknolojisi sayesinde toplu olarak aynı anda okutulmakta ve tüketicinin ödeyeceği bedel de aynı anda görülmektedir. Hafta sonu insanların aileleri ile birlikte alışverişe gittiğinde karşılaşacakları manzarayı gözümüzün önüne getirelim. Daha alışverişe başlamadan kasalar önünde uzayıp giden kuyruklar bile çoğu zaman alışveriş yapmamızı engelleyen önemli bir unsurdur. Çalışan insanların ise bu saatler dışında alışveriş yapabilme imkânları yok denecek kadar az olmaktadır. Dolayısıyla insanlar böyle bir sıkıntıya katlanmayı göze almaktadırlar. Oysa RFID teknolojisi sayesinde bu bekleme süreleri çok kısalacaktır. Bu durum ilgili perakendeciler için önemli bir tercih sebebi haline gelecek ve müşteri bağımlılığı da artacaktır.

Görüldüğü üzere aslında çok maliyetli olarak düşündüğümüz bir teknolojiden kaçınarak, hiç aklımıza getirmediğimiz başka birçok fırsatı da görmezden gelmekteyiz. Sonuç olarak perakendecilikte uygulamaya geçireceğimiz yeni bir teknolojiyi değerlendirirken sadece doğrudan maliyetlerin göz önünde bulundurulması yanlış olacaktır. Yapılacak olan analizlerde, uygulanacak yeni teknolojinin sağlayacağı bütün dolaylı faydalar ve tasarruflar titizlikle ele alınmalıdır.