Yazarlar

Mesajını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim!


28 Mayıs 2012

Markalaşmak, ürünlerimizi ve/veya kurumsal olarak şirketimizi tanıtmak, öne çıkartmak, pazar/hedef kitle tarafından kabul edilme sürecidir.

Markalaşma sürecinde tek bir hedef vardır. Bilinmek, tanınmak, isim olarak öne çıkmak. Bunu sağlamak için bütünleşik pazarlama iletişimine ihtiyaç vardır.

Pazarlama bütünü kapsayarak strateji geliştirmelidir.

Pazarlama müşterinin ne istediğini bilmek ve tahmin etmek kısaca müşteriyi anlamaktır. Yani pazarlama tamamen kullanıcı/müşteri odaklıdır.

Pazarlama. “Büyümeye odaklanmaktır”. Pazarlama disiplinli bir süreçtir ve bu büyümenin mutlaka çok iyi planlanması gerekir.

Pazarlama fark yaratmaktır. Kendinizi farklılaştırabilirseniz değer yaratırsınız. Önerdiğiniz değeri anlayan kitle de sizin markanızı alır.

“Ne istiyorlar?” Bunu bularak iyi pazarlama yapabilirsiniz.

“Ne isteyebilirler/neye ihtiyaçları olabilir” Pazarlama müşterilerinizi ve sizi mutlu etmeli.

Doğru stratejiye ulaşmak için müşteriyi çok iyi dinleme, gözlemlemeli ve anlamalısınız.

Pazarlama iletişimi; tüketiciler ile ürün/şirket arasında oluşan sürekli diyalogdur.

Pazarlama stratejisini kim belirleyecek?

Bir malın veya hizmetin stratejisini belirleme görevi, o malı veya hizmeti üreten firmanın/ürünün başındaki kişiye aittir ve onun sorumluluğundadır. Stratejiyi reklam ajanslarının oluşturmasını beklemek kendi markanız ile doğru iletişim kuramadığınızın göstergesidir. Pazarlama stratejisini oluşturmak reklam ajanslarının işi değildir. Çünkü pazarlama; reklamdan ibaret değildir.

Çok sık söylenen “reklam uzun vadede bilinirliği artırır” anlamlı değildir. Reklam şimdi sattırmalıdır, satın alınmıyorsa bir malın bilinirliği oluşmamış demektir, bunun tek yolu da reklam değildir.

Pazarlama iletişimi modelini ve sürecini en iyi şekilde çalışır hale getirmeden pazarlama planı/programı mümkün değildir. Pazarlama planı markalaşma çalışmalarının temelini oluşturur.

Markamızın Mesajı Nedir?

Markamızın mesajını alacak kişi/müşteri tüm kanallardan aynı algıyı almalıdır. Öne çıkartılacak üç ana mesajdan bahsedebiliriz.

  1. İnanılırlık
  2. Çekicilik
  3. Güç

Bu üç nitelik müşteride bazı davranış değişikliğine neden olabilir. Bunlar

  1. Özümseme
  2. Özdeşleşme
  3. Uyma

Mesaj, pazarlama iletişimin önemli bir tamamlayıcısıdır. Mesaj alıcısı tarafından rahatça anlaşılmalıdır. Mesajı yaratan, mesajın en iyi şekilde anlaşılabilmesi için mesajı formüle etmesi, kodlaması etkisini artıracaktır.

Mesaj;

İletişimin gerçekleşebilmesi için mesajın algılanması gereklidir.

Mesaj kime, nasıl verilmelidir? İşte pazarlamanın en önemli işlerinden biri de bu.

Mesajın tek bir kaynaktan çıkıyormuş gibi, herkes tarafından aynı şekilde aktarılmalı, işte bunu sağlayacak şey de bütünleşik pazarlama iletişimi.

Bütünleşik pazarlama iletişimi, tüm pazarlama plan ve programlarının tek elden yönetildiği ve böylece mesaj tutarlılığını, iletişimde etkinliği ve ajans-müşteri ilişkilerinin gelişmesini sağlayan bir süreçtir.

Amaç; bir kurumun bütün düzeylerinde görevdeşlik(sinerji) yaratmak, ortak bakış ve söylem yaratmak, mesaj tutarlılığı sağlayarak kurumsal bütünlük içinde olmaktır.

Marka, tüketiciyle ilişki kurarak yaratılır. Pazarlamada önemli olan insanları doğrudan doğruya ilgilendiren bilgi aktarımını sağlamaktır. Markanız ancak bu şekilde müşterinin gözünde bir değer ifade eder.

Hepsi tamam, hala yeterince tanınmıyor ve bilinmiyorum, yani satamıyorum mu dediniz? Duyar gibi oldum. O zaman susun, bir süre susun, tekrar müşterinizi keşfetmek için çalışmaya başlayın, gözlem yapın, müşteriyi dinleyin. Yanlış anladığını bir şeyler olmasın, yoksa müşteriden çok kendi iç sesinizi dinleyerek, kendi alışkanlıklarınızı yaşatarak mı pazarlama stratejisi yapıyorsunuz. Siz bilirsiniz?

Marka Checkup

  1. Marka öz değerlerimiz vardır, biliriz ve inanırız, markamızın müşteriye ulaştığı ana kadar görev alan herkes de bilir ve inanır.
  2. Markamızın ana mesajı vardır. Yaptığımız her şey bu ana mesajı taşır.
  3. Mesajımızı aktarırken kullandığımız tutum ve davranışlarımız, tarzımız tüm kanallarımızca benimsenmiştir.
  4. Markamızı tanıtmak için kullandığımız, mesajımız, kurumsal kimliğimiz, iletişim dilimiz her şey bir bütünü oluşturan parçalardır.

 

Fark et…

 “Başarı mı dedin? Başarı tamamıyla şansa bağlıdır! İnanmazsan başarısız insana sor.”  Earl Wilson