Yazarlar

Mülakat tüyoları ve kullanılan son teknikler


10 Temmuz 2015

Her insan gibi, firmaların da kendine has bir karakter yapısı vardır. Kurum karakterine, İnsan Kaynakları meslek dilinde “kurumsal kimlik” denir. Kurumun kimliğine en uygun seçme-yerleştirme süreci profesyonellik gerektiren bir süreçtir. Başarılı İnsan Kaynakları uygulamaları sonucunda, bir işletmede turn-over oranı azalır, aidiyet duygusunu artar, verimli çalışma sağlanır, bireysel ve kurumsal motivasyon artar, ortak dil ve hedef birliği oluşur, hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti sağlanır, marka kültürü gelişir.

Seçme yerleştirme sürecinde iki açıdan değerlendirme yapılır; kişisel özellikler (personel niteliği) ve teknik bilgi (İş bilgisi ve tecrübe). Bu süreçte çeşitli teknikler kullanılır. Seçim yapılırken kullanılan ve başarılı sonuçlar elde edilen mülakat tekniklerinden en etkilileri Drama (Davranış Belirleyici Mülakat Tekniği) ve panel mülakatlardır. (Birden fazla kişinin çapraz sorular sorması)

Drama yöntemiyle, pozisyona uygun doğaçlama canlandırmalar yapılır ve adayın verdiği ilk refleks, aldığı ilk aksiyon, iş yapış şekli hakkında bilgi verir. Uygulama yaparken, adayın heyecanlanma ihtimali göz önünde bulundurularak değerlendirme yapılır. Ağırlıklı olarak, perakende ve telekominikasyon sektöründe; satış, agent, hizmet ve iletişim becerisi gerektiren pozisyonlarda kullanılan etkin bir yöntemdir. Zor bir müşteri ile başa çıkma çabası, şikâyet anekdotları, kriz yönetimi gereken konular, stres yönetimi için gerekli oto kontrol gücü, çözüm önerileri gerektirecek canlandırmalar yapılır.

Panel Mülakat yöntemi ise birden fazla görüşmecinin, soruları farklı şekillerde sormasıyla gerçekleşen yöntemdir.  Eğer sorular farklı şekillerde sorulduğu halde aynı cevap alınıyorsa bu, adayın doğruluğu hakkında bilgi verir. Adayı ciddi anlamda zorlayan bir yöntemdir. Şirket açısından bakıldığında ise, iyi bir Panel Mülakatı koordinasyon sağlam olduğu takdirde çok sağlıklı sonuçlar verir.

Mülakat tüyoları

Mülakat sürecini beklerken bile aslında mülakat başlamıştır. Oturuş biçiminiz, asistana davranış şekliniz, konuşmalarınız ve tüm davranışlarınız mutlaka değerlendirilir. Unutmayın, kendinizi sunuş biçiminiz en önemli değerlendirme kriteridir. Görüşme sırasında sözleriniz kadar vücut diliniz de önemlidir. Duruşunuz, ses tonunuz, göz teması ve ellerinizi kullanış şeklinize dikkat etmelisiniz. Pozitif iletişim kurun, gülümseyin. Enerjinizi yüksek tutun. Göz temasını koruyun. Oturuş biçiminiz önemli, vücudunuz görüşmeciye dönük olsun. Cevap hazırlamaya çalışırken, çok fazla etrafınıza bakmamaya çalışın. Belli noktalarda görüşmeciyi dinlerken başınızı aşağı yukarı sallayarak takip ettiğiniz mesajını verin. Ellerinizi saklamayın, masa üzerinde tutabilirsiniz, kollarınızı kavuşturmayın

Davranışlar

Doğal ve samimi olun. Ellerinizi sıkmayın. Kalem, gözlük vs. ile oynamayın. Donmuş gibi ya da endişeli bir halde durmayın. Verilen kartvizitlerle oynamayın. Büküp kıvırmayın.
Konuşma tarzı
Ne çok alçak, ne de çok yüksek sesle konuşun. Cümleleri ezberlemiş hissi verecek monoton tonlar kullanmayın. Argo kelimelerden kaçının. Sektörünüze özel terimleri, eğer sektörden biri ile konuşmuyorsanız kullanmayın. Şirketinize özel kısaltmalar ve ifadeleri açarak konuşun.

Hazırlık
Başarısız mülakatların çoğu yetersiz deneyimden değil, yetersiz hazırlıktan kaynaklanır. Mülakata çağrıldıysanız, zaten iş için gerekli belli nitelikleri taşıyorsunuz demektir. Mülakatın dinamiklerini ne kadar iyi anlarsanız, başarı olasılığınız da o kadar artar. İsim ve unvanları tam ve doğru olarak öğrenin. Mülakatta zaman zaman kişinin adını söyleyin. İtirazlara sinirlenmeden ve savunmaya geçmeden pozitif yanıtlar verin. Mülakatta sadece yanıtlamak değil, sormak da vardır. Öğrenmek istediğiniz konuları sorun. Eğitimli bazı mülakatçılar, sizi konuşturmak için sessizlik anlarını kullanırlar. Sözleriniz bittiyse durun, uzatmayın. Mülakatçı başka bir soru soracaktır.

 

Yumuşak olma ezilirsin, sert olma kırılırsın. (Victor Hugo)

Tuğba Camuzoğlu

Yönetim Kurulu Başkanı

İşte Siz Danışmanlık