Yazarlar

Neden TPF?


22 Nisan 2014

1 Şubat 2006 tarihinde Güç ve Amaç Birliği parolasıyla İstanbul’da bir platform etrafında bir araya gelen yerel perakendeciler bu örgütlenme serüvenini 12 Eylül 2006 tarihinde Ankara’da Türkiye Perakendeciler Federasyonu’nu kurarak noktaladılar.

Bugün 16 bölgede 371 şirket üyeliği, 3.798 satış noktası ve 65.085 personel ile TPF çatısı altında faaliyetlerini sürdürmektedir.

TPF, gıda ve beyaz eşya perakendeciliği olmak üzere iki alan üzerinde örgütlülüğünü inşa etmiştir. Ancak nihai hedefi perakendeyi bir bütün olarak kapsayacak geniş bir örgütlülüğe dönüşmektir.

TPF hangi ihtiyaçtan doğmuştur, TPF’nin misyonu nedir, neden TPF sorularını irdeleyerek TPF’nin tarihsel önemini kavramak mümkün olacaktır.

TPF, yerel perakendeciliğin kabuğunu kırarak organize perakendeye dönüşüm dalgaları üzerinden örgütlülüğünü yaratmıştır. Türkiye’nin bütün bölgelerinden yerel bir güç olarak varlıklarını sürdüren yerel perakendeciler global ekonomi dünyasının bütün aktörleriyle rekabet ederek varlıklarını sürdürmek zorunluluğu ve zorluğu ile karşı karşıya kalmışlardır… Mesleki dayanışma içerisinde güçlerini birleştirerek büyüme ve gelişmelerini planlamak ve de sorunlarını ortak akıl etrafında birlikte çözebilmek yolunda bölge PERDER dernekleri kuruldu.

PERDER derneklerinin kurulma süreçleri perakende sektörünün gelişiminin dayattığı zorunlu bir ihtiyaçtan kaynaklanmıştır. Çünkü yerel perakendeciler parçalı güçlerini birleştirerek artık OYUNUN KURALLARINI BİRLİKTE YAZMAK istiyorlardı.

Bölge Perder dernekleri federasyon çatısı altında güçlerini birleştirerek organize perakende adına Perakende Dünyası içerinde kendi misyonunu ve rolünü daha etkili oynamak istiyorlardı. Bu amaçla ortaya çıkan TPF sekiz yıllık varlık sürecinde organize perakendenin gelişim sürecinin önemli bir lokomotifi olmuştur. Bu anlamda TPF;

–       Sosyal sorumluluk projeleri ile,

–       Kurumsallaşma süreçleri ile,

–       M.E.B. Mesleki Eğitim Projeleri ile,

–       Hizmet içi eğitim süreçleri ile,

–       İŞKUR projeleri ile,

–       Enerji projesi ile,

–       GSM projesi ile,

–       Akaryakıt projesi ile,

–       Bakanlıklarla sektöre yönelik diplomatik çözümlemeler ile,

–       Tedarikçi firmalarla ortak projeler ile,

–       Uluslararası konferans ve fuar etkinlikleri ile,

–       Perakende Akademisi ile,

Bütün PERDER üyelerinin gelişim ve inovasyon süreçlerine, rekabet güçlerine ve nitelikli personel yetiştirme süreçlerine önemli katkılar sunmaya devam etmektedir.

TPF’nin önemli bir misyonu ise sektörün sorunlarına yönelik çözüm raporları oluşturarak ilgili bakanlıklar nezdinde yasama ve yürütme organlarını sahiplendirmesidir.

Bütün bölge PERDER’ler ekonominin önemli bir dinamik gücü olarak bulundukları bölgeye önemli bir katma değer sağlamaktadırlar. Ekonomiye sağladıkları katkı ve yaratılan artı değerler yine bölge ekonomisi içinde dolaşıma ve istihdama dönüşmektedir. Yerel Perakendeciler geleneksel “ Yerli Malı “ kullanımı kültürü ile müşterileri ile gönül bağı temelinde müşteri sadakati oluşturmaktadırlar.

Perakendeciliğin tarih boyunca oluşturduğu mesleki örgütlerden süzülerek günümüzde çağdaş bir örgütlenmeye ulaşmış olan Türkiye Perakendeciler Federasyonu sektörün hem önemli bir meslek örgütü hem de organize perakendenin güçlü bir sesine dönüşmüştür. Ülke içerisinde süren örgütlenme süreçleri ile yeni üye katılımlarını sürdüren TPF, Kıbrıs Perder dışında Almanya’daki perakendecileri de çatı örgütün şemsiyesi altında buluşturma çalışmalarına devam etmektedir. Federasyon olarak yapılan bütün projeler tek bir amaç üzerine kurgulanmaktadır : Üye işletmelerin gelişim süreçlerine katkıda bulunmak, maliyet giderlerini düşürebilmektedir. İşletmelerin rekabet gücünü artırmak, inovasyon ve kurumsallaşma süreçlerini beslemek, insan gücünü kalifiyeli, nitelikli işgücüne dönüştürmektir.

İnsan odaklı bir hizmet sektörü olan perakendenin kaliteli ve nitelikli hizmet üretmesinin ve de bu hizmeti müşteri memnuniyetine dönüştürmenin mutlak olmazının EĞİTİM olduğunu bilen TPF bir anlamda öncelikli gündemine Eğitim süreçlerini almıştır. Diğer yandan ülkemizde eğitim kurumu açmak ve eğitim projelerine paydaş olmak, burs vermekte bu eğitim yolculuğunun diğer adımlarıdır.

TPF’nin perakende sektöründeki bu çok yönlü hizmetleri ile sektörün lokomotif gücü olması “ neden TPF ” sorusuna verilecek en kapsayıcı yanıtı oluşturmaktadır. Diğer yandan genelde bütün bölge PERDER’ler, özelde ise TPF’nin varlığı bölge tedarikçilerin yaşama güvencesidir. Çünkü yerel perakende pazarlarından mahrum kalacak yerel tedarikçiler ulusal ve uluslar arası perakendenin insafına terk edilmiş olacaklardır.

TPF yerel üreticilerin güçlenmesi adına kendileri ile bütün bölge konferanslarında işbirliği çerçevesinde ortak projeler etrafında buluşmaktadırlar. Yerel markalara destek amacıyla bu ürünler Perder üyelerinin işletme raflarında yerlerini almaktadır. Böylece yerele sıkışmış olan yerel üreticinin ürünleri TPF üyeleri üzerinden bütün Türkiye ile buluşma olanağına kavuşmuş olmaktadırlar.

TPF’nin bölgesel üreticiler ile bu dayanışma stratejisinin yanı sıra özellikle tüketiciye daha sağlıklı, kaliteli, uygun ürünler sunmak adına üye işletmelerin tarım ürünlerini, sebze ve ve meyveleri yerinden tedarik etme uygulamalarını da sürdürmektedir.

Üreticiden tüketiciye giden en güvenilir yolun önemli bir adı ve adresi olarak markalaşan TPF üyesi satış noktaları örgütlü gücün yarattığı olanaklarla buluşmaktadır. Özcesi üreticisi, perakendecisi ve de müşterisi ile bir bütünsellik içinde perakende sektörünün gelişimi ve güçlenmesinde TPF önemli bir liderlik misyonu üstlenmektedir. Bu misyonun yarattığı bilinçle sosyal sorumluluk projeleriyle de ülkemizin toplumsal yaralarını sarmada önemli bir paydaş olmuştur ve olmaya devam etmektedir.