Yazarlar

Raflardaki derinlik


22 Temmuz 2011

Bu bölümde konuya ağırlıklı olarak raflar açısından bakmaya çalışacağım.

Merchandısıng: Sihirli sözcük! Bir faaliyetler bütünü. Merchandising; Müşterilerimizin, mağazada gitmesini istediğimiz yere gitmesini sağlamak, almasını istediğimiz ürünleri almalarını sağlamak, fakat bunları yaparken de  tüm bunlara çok kalay ulaştığını, istediği şeyleri aldığını ve kar ettiğini düşündürebilmektir. Merchandising günümüz mağazacılığının bir olmazsa, olmazıdır. Ancak bu planlamalar gereken sistemden uzaklaştıkça mağaza içerisinde de bunun yansımaları ortaya çıkmaktadır. Mağaza bir orkestra gibidir!  Kategori Yönetimi ise, şef. Geriye  kalan pek çok etmende bir merchandising uygulaması sonuçlarıdır!
Perakende globalleştikçe bu konudaki transferler, mağaza yönetim sistemlerinden başlayarak raflardaki etiketlere kadar yerini almaktadır. Paranın karşılığını almak, tüketicinin aradıklarını bulması, mağazadan mutlu olarak ayrılması, mağazanın atmosferi ve bir bileşenler bütünüdür.
Merchandising?i bu birleşenler bütünü içerisinde bakılması gereken bir olgu olarak görmekteyim.

Planogramlar: Sergileme planı. Raflar ve ideal sergileme teknikleri. Karalama ile başlayan ama günümüzde bilgisayar destekli bir sistem. Küçük detaylar yumağı, ancak bir gemi rotası gibi planlanmalı. İki sistem içererek planlanabilir.

  • Eldeki ürünler ve raftaki yerleri.
  • Kategori Yönetimi gerekliliklerine göre raf yerleşimi.

Reklamlar: Gerek mağaza içi önemine değinilmeli, gerekse de mağaza dışı uygulamalar ile etkileri göz önüne alınmalıdır. Mağaza dışı kullanımlar seçeneklere göre önemli maliyetleri de beraberinde getirmektedir! Mağaza ve reklam, bir çok noktada buluşması gereken önemli başlıklar içerirler;

  • Müşteri trafiğine olan katkılar
  • Sezon satışlarına olan katkılar
  • Mağazanın imajına olan katkı
  • Mağazaya gelen yeni müşterilerin katkısı
  • Mağazanın politikalarını duyurmak için katkı

Promosyon Planları: Tedarikçi talepleri ile yapılan planlamalar. Perakendeciden gelen talepler  doğrultusunda yapılan planlamalar. Mağaza içi bir çok noktada ya planlı ya da gelişigüzel serpilmiş çalışmalar.Planlamalar neticesi ile yapılması özellikle Kategori Yönetimi tarafından koordine edilebilmişse daha farklı avantajlar içerebilir. Ancak tedarikçilerin birbirleri ile olan rekabetleri neticesinde gelen taleplerde perakendeci tarafından doğallıkla uygulanmaktadır. Promosyon amaçlı stok kullanımlarının ise, satış hacmi ile mağaza trafiğini arttırma amaçları doğrultusunda konumlandırılmalıdır.

Stok Yönetimi: Her bir, Stok Tanımlama Birimi ( SKU ) için tanımlama. Optimum stok seviyelerinin belirlenmesi hem klasik raf yönetimi açısından önem taşımakta hem de Kategori Yönetimi uygulamaları aşamasından en önemli süreçlerden biri.
Klasik anlamda stok açılımları; Eldeki stok ( SOH ), stok düzeyi,
stokların tükenmesi, stok fazlalığı, stoksuz alım, stok dönüşümü yani raf ömrü ve stok – satış oranı.

Stok- satış oranı = perakende envanter değeri / tahmini satış rakamı

                           Net satışlar
Stok devir hızı = —————–
Ortalama stok

Karlılık, stok devir hızı, stok kapsamı ve stok derinliği. Şimdi bu kapsamda konuyu     Kategori Yönetimi ile bağdaştıralım;