Yazarlar

Teşvik programlarından faydalanıyor musunuz?


16 Ocak 2017

İşbaşı Eğitim Programı (İEP) ve 6111 sayılı Kanun kapsamında Personel Teşviki, işletmelerin maliyetlerini ciddi oranda minimize etme fırsatı sunuyor.

Hangi sektörde olursa olsun teşvikler, işletmeler için büyük önem arz etmektedir. Özellikle yoğun istihdam sağlayan sektörler, teşviklerden faydalanarak maliyetlerini ciddi oranda minimize etme fırsatına sahip oluyorlar. Örneğin perakende, insan kaynağının en yoğun olduğu sektörlerin başında geliyor. Dolayısıyla teşvikler, özellikle de personele yönelik teşvikler perakende sektörünün yakından takip etmesi ve yararlanması gereken konulardan hayati olanı diyebiliriz. Bu noktadan hareketle işletmelerin, teşvikler konusunda donanımlı kişileri istihdam etmesi ya da bu alanda hizmet sunan firmalardan danışmanlık hizmeti almasında fayda var.

Şu anda yaygın olarak kullanılan ve işletmelere önemli ölçüde fayda sağlayan iki teşvik programı bulunmaktadır. İşbaşı Eğitim Programı (İEP) ve 6111 sayılı kanunun 74. Maddesi kapsamında ki teşvik programı.

Teşvik Kapsamında İşbaşı Eğitim Programı (İEP)

Katılımcılarda aranan özellikler:

Ayrıca:

6111 Sayılı Personel Teşvik Programı

Şirketlerin, bu teşvik programına başvurması için SSK ve vergi borcunun olmaması gerekiyor. Teşvik;

Sigortalının, 01.03.2011 ile 31.12.2020 tarihleri arasında işe alınmış olması, işe giriş tarihi itibariyle 18 yaşından büyük olması; işe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilmiş aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması ve fiilen çalışması gerekmektedir.

İşyerinin; özel sektör işverenlerine ait olması, yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borcunun bulunmaması; sigortalının, son 6 aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmış olması gerekmektedir.

En az 6 ay en fazla 54 ay olan işveren sigorta teşvik primleri İŞKUR ‘un İşsizlik Sigortası fonundan karşılanmaktadır.

Bu teşviklerden faydalanan işletmelerin, gider kalemlerinde ciddi anlamda düşüş görülmektedir. 100 kişinin çalıştığı bir firma da 10 kişi İEP kapsamında programa başlatıldığında ve 6 ay program uygulandığında yaklaşık 84.000 TL gibi bir fark firmanın kasasında kalacaktır. Ayrıca bu kişiler programdan sonra istihdam edildiğinde İEP teşvik siteminden yararlanarak, firmaya ayrıca da bir gider tasarrufu sağlayacaktır.

Bu bilgilerin ışığında, işletmelerin teşviklerden yararlanmaları için ivedilikle harekete geçmeleri gerekmektedir.