Yazarlar

TPF eğitim mutfağına kısa bir yolculuk


14 Şubat 2012

Eğitim, bilginin davranışa dönüşüm ve buluşma sürecidir. Değişim ve dönüşümün süreklilik denkleminde eğitim önemli bir kilometre taşıdır. Eğitim beşikten mezara süren bir yolculuktur. Bu yolculuğun her evresi teorik ve pratik harmanında yoğrularak davranışa dönüşür. Bunun içindir ki yaşamda davranışlardan kaynaklı bütün hataların panzehiri eğitimdir. Bir örnekleme ile eğitimi, yeraltındaki bir maden işçisinin miğferindeki ışığa benzetebiliriz. Miğferindeki ışığı sönen bir maden işçisi el yordamıyla ne kadar yürüyebilir, ne kadar üretebilirse eğitimsiz bireyler ve toplumlarda o oranda üretebilirler.

TPF olarak Eğitimin, yaşamsal öneminin bilinciyle eğitim mutfağımızda sürekli ve etkin üretime devam ediyoruz. Eğitim projelerimizin ateşi ile yaktığımız eğitim meşalemizle sektörümüzü aydınlatıyor, eğitim yürüyüşümüzle de sektörde önemli değişimler/dönüşümler yaratıyoruz.

Perakende sektöründe sürdürebilir büyümenin önemli sac ayaklarından birisi kurumsallaşma süreci ise bir diğeri eğitimde süreklilik sürecidir. Sektörün aktörleri, işletmelerindeki yapısal değişimleri ve gelişmeleri ancak ve ancak eğitimin yapı taşları üzerine inşa edebilirler.

Sürekli büyüyen perakende sektörünün bir başka yakıcı yanı ise yoğun rekabet süreçleridir. Sektörün çok çeşitli rekabet argümanları içerisinde öncelikli argümanı HİZMET KALİTESİ eksenli rekabet olmalıdır. Hizmet kalitesi müşteri memnuniyeti odaklıdır. Müşteri memnuniyetine giden sürecin önemli bir halkasını personel memnuniyeti oluşturmaktadır. Dolayısıyla personele yapılan her bir eğitim yatırımı müşteri memnuniyetine giden yola döşenen kilometre taşıdır.

TPF eğitime dair bu tespitler ışığında son 5 yılda;

  1. Eğitim – Öğretim projesi ile M.E.B ile işbirliği içerisinde istihdam kapsamındaki personellerinin eğitim – öğretim çıtasını asgari lise mezunu düzeyine taşımak için yüzlerce personelini eğitim sürecine dahil etmiştir. Diğer yandan Lise mezunu personellerini ise  Açıköğretim yoluyla üniversitelerle buluşturmuştur.

 

  1. İşkur projesi ile istihdam edeceği personelleri mesleki eğitim süreçlerinden geçirirken sahada staj çalışmaları ile pratik ölçümlerle doğru istihdam yaratmıştır.

 

  1. Sertifikalandırma projesi ile 4857 sayılı iş kanununun 85. Maddesine dayanarak Ağır ve tehlikeli işler kapsamındaki binlerce personel eğitim kapsamına alınarak  yasal gereklilik çerçevesinde sertifikalandırılmıştır

 

  1. Üretimden eğitime/eğitimden üretime niteliksel dönüşüm projesi ile 5 yılda 6370 personel mesleki eğitim kapsamına alınarak (Kalfalık/Ustalık/Usta Öğreticilik) çalışma belgelerini almaya hak kazanmışlardır. Bu eğitim  projesi çerçevesinde 1417 personel halen eğitim süreçlerine devam etmektedirler.

 

 

  1. Eğitimin süreklilik ilkesi ışığında TPF üyeleri, işletmelerinde personelleri için açtıkları işletme sınıfları ile bir yandan Mesleki Eğitim Merkezlerinden eğitim alırken diğer yandan Eğitim sınıfı adı altında hizmet içi eğitim hizmetleri almaya devam etmektedirler.

 

  1. TPF Merkezi eğitim programı çerçevesinde 13 bölgedeki perder üyelerine yönelik olarak 15 / 30 günlük periyotlarla eğitim seminerleri başlatmıştır.

 

 

TPF Eğitim mutfağında diğer sosyal sorumluluk proje çalışmaları da özenle sürdürülmektedir. TPF yoğun proje üretim çalışmalarıyla özelde üyelerine genelde sektörün tüm bileşenlerine nitelikli/vasıflı kalifiye eleman yetiştirmede önemli bir öncü rolü üstlenmiştir.