Perder 37. Sayı - page 65

65
PGP’den “Görev Tanımları”
kitapçığı
PERDER Gelişim Platformu, mağaza çalışanlarının yaşadığı sıkıntılara çözüm üretmek
amacıyla “Mağazalar Görev Tanımları” kitapçığı çıkardı
İstanbul PERDER bünyesinde oluşturulan
PERDER Gelişim Platformu(PGP), “Mağa-
zalar Görev Tanımları” kitapçığı çıkararak,
projelerine bir yenisini daha ekledi. Üçler
süpermarket İnsan Kaynakları Yöneticisi
Yasemin Parlak başkanlığında, Sarıyer
Market Genel Koordinatörü Zafer Yayla ve
Doğan Market Genel Koordinatörü Dursun
Tokgöz’den oluşan PGP İnsan Kaynakları
Komisyonu tarafından hazırlanan kitapçı-
ğa, PGP temsilcilerinin tamamı da destek
verdi.
İstanbul PERDER Başkanı İhsan Biçen, PGP
temsilcilerinin sektörü sürekli aydınlatıcı
çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Deği-
şimin öncülerinden oldukları için hepsine
ayrı ayrı teşekkür eder; kitapçığımızın
sektörümüze artı değer kazandırmasını
dilerim” dedi.
“Mağazalar Görev Tanımları” kitapçığı, sü-
rekli yaşanan sıkıntıları çözmek, çalışanla-
rın görevlerinin, yetki ve sorumluluklarının
neler olduğunu ve bunlarla ilgili neler yap-
maları gerektiğini belirleyip, iş tanımları-
nın yapılabilmesi amacıyla işin kimliğinin
çıkarılması için hazırlandı. Kitapçık, bölge
satış müdüründen servis elemanına kadar
tüm mağaza personelini kapsayan görev
tanımlarını içeriyor.
Kitapçığın ilk tanıtımının yapıldığı İstan-
bul PERDER Üye Kampı’nda sosyal sorum-
luluk adına örnek bir organizasyona imza
atıldı. Üyeler, geliri PGP’nin belirleyeceği
bir kuruma dağıtılmak üzere, kitapçıkları
bağış yoluyla satın aldı. İstanbul PER-
DER’in 3’üncü Dönem Başkanı ve Mopaş
Genel Müdürü Reşat Narman, ilk ve en
büyük bağışı yaptı. İstanbul PERDER Yöne-
tim Kurulu üyelerinin imzalarının olduğu
kitapçığı Narman’a, İhsan Biçen takdim
etti. Her iki başkan, İstanbul PERDER’in
kuruluşundan itibaren en önem verilen
iki konunun eğitim ve sosyal sorumluluk
çalışmaları olduğuna vurguladı.
İstanbul PERDER bünyesinde oluşturulan
PERDER Gelişim Platformu, profesyo-
nel yöneticilerin bir araya gelmesiyle
oluşturuldu. PGP, dernek üyelerine fayda
sağlamak üzere insan kaynakları, satın
alma, kârlılık, verimlilik gibi alanlarda
projeler üretiyor.
perder
haberler
Fayda’nın yeni ürünleri
raflarda
Son dönemde Neffis markalı Ayçiçek Yağı ile başarılı bir satış grafiği yakalayan Fay-
da, bu ay TMO ile birlikte pirinçte özel bir ürünü pazara sunuyor
2013’ün son çeyreğinde yağ kategorisinde
ürün çıkaran ve Neffis markalı Ayçiçek
Yağı ile başarılı bir satış grafiği yakalayan
Fayda, yükselme grafiğini Toprak Mahsül-
leri Ofisi ile gerçekleştireceği özel proje ile
sürdürecek.
Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız Fayda
A.Ş. Genel Müdürü Ekrem Fidan şunları
aktardı:
“Fayda, kurulduğu günden bugüne dönem
dönem çok başarılı ürünler çıkardı. Belirli
ürünlere ilgi de her zaman yüksek oldu.
Bizim hedefimiz 160 kalem ürünümüzün
tamamını en başarılı olanların seviyesine
çekmek ve bundan sonrasında çok özel
projelerle tekrar sektörün ilgisini kazan-
mak. Bu amaçla 2013 sonunda Neffis
Ayçiçek Yağı’nı pazara sunduk. Ürünün ka-
lite – fiyat dengesi çok iyi seviyede olduğu
için sektörden çok yoğun bir talep gördü.
Yılın son çeyreğinde bu ürünle birlikte
toplam satışlarımızda üç katlık bir artış
sağladık. Bu ivmeyi devam ettirmek için
2014 yılına da Toprak Mahsülleri Ofisi ile
özel bir çalışma yaparak giriyoruz. Şu anda
marketlerde minimum 4 TL’ye satılan Os-
mancık Pirincini, üstelik TMO güvencesiyle
3 TL’nin altında satacağız. Şimdiden büyük
bir talep gördük. “
Fidan, Fayda’nın 2014 hedefleriyle ilgili de
şunları aktardı:
“Fayda’nın zor günleri atlattığını ve
2013’ün ikinci yarısında önemli bir çıkış
yakaladığını görüyoruz. Kağıt ürünleri ve
temizlik grubunda iyi bir satış artışı var.
Yağ ile birlikte gıda grubunda bir yükseliş
yakaladık. Bunu pirinç ile sürdüreceğiz.
Sebze meyve grubunda çok önemli bir
projenin üzerinde çalışıyoruz. İlk olarak
muzda kalite – fiyat dengesi çok cazip
olan bir seriyi pazara sunacağız. Bunun
devamı sebze meyvede diğer gruplarda
da gelecek. Bu yıl Fayda’nın emeklemeyi
bırakıp koşmaya başlayacağı yıl olacak”.
1...,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64 66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,...84
Powered by FlippingBook