Rıza Koçak

İşe iade davası ve hukuksal sonuçları

08 Ekim 2014İşe iade davası ve hukuksal sonuçları

Türk İş Hukukunda 4357 sayılı Yeni İş Kanunun 18 ila 21. maddeleri yeni bir düzenleme ile iş hayatında önemli değişiklikler getirmiştir. Feshin geçerli sebebe dayandırılması MADDE 18.- Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da ... devamı


İş Hukuku açısından internet kullanımı ve etkisi

04 Haziran 2014İş Hukuku açısından internet kullanımı ve etkisi

Günümüzde baş döndürücü şekilde teknik ve teknolojik konularda gelişmeler yaşanmaktadır. Bu gelişmelerin en yoğun şekilde yaşandığı alan SANAL ÂLEM olarak da adlandırılan İNTERNET ortamıdır. Herkesin mobil hatlardan ve akıllı cep telefonları ile internet kullanımına ulaşabilmesi, internette yer alan sosyal ortamlarda çeşitli etkinliklerde bulunması işçi – işveren ... devamı


Bozulmuş veya değiştirilmiş gıdaların satışına ilişkin sorumluluk

29 Temmuz 2013Bozulmuş veya değiştirilmiş gıdaların satışına ilişkin sorumluluk

Perakende satış mağazlarının ağırlık ürün grubundan birisi de GIDALARDIR. Gıda ürünlerini satış/pazarlamasında ürünün insan sağlığına uygun şekilde üretilmiş olması yanından, satış zincirine uyulması, bu konuda belirlenmiş olan tüm mevzuata uygun hareket edilmesi gerekmektedir. Özellikli bir konu da BOZULMUŞ ya da DEĞİŞTİRİLMİŞ olan gıda ürünlerini satışının ... devamı


Mağaza Sorumlusunun fazla çalışma olgusu

12 Haziran 2013Mağaza Sorumlusunun fazla çalışma olgusu

İşçi işveren ilişkilerinden en çok yargıya taşınan konulardan birisi de fazla çalışma ücreti sorundur. Konuyla ilgili temel düzenleme İş Kanunun 41. Maddesinde yer almaktadır. Fazla çalışma ücreti Madde 41 – Ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar ... devamı


Mal ve hizmet tedarikçinin korunmasına dair Türk Ticaret Kanunu’nda bulunan özel hükmün getirdikleri

15 Kasım 2012Mal ve hizmet tedarikçinin korunmasına dair Türk Ticaret Kanunu’nda bulunan özel hükmün getirdikleri

Günümüz ticari hayatında önemli bir kavram olarak da orta ve küçük ölçekli işletmeler kavramı yer almaktadır. Özellikle büyük işletmeler karşısında, gerek finansal gerekse de satış/pazarlama açısında zorlanmakta olan şirket/işletmelerin korunmasına dair çeşitli düzenlemeler hukukta yer almaktadır. Bu kapsamda 13/01/2011 tarihinde kabul edilen 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunun ... devamı


6331 sayılı yasa kapsamında perakende satış mağazaları ve üretim alanlarında iş sağlığı ve güvenliği

10 Ağustos 20126331 sayılı yasa kapsamında perakende satış mağazaları ve üretim alanlarında iş sağlığı ve güvenliği

İşçi işveren ilişkilerinde  “iş sağlığı ve güvenliği” önemli bir yer tutmaktadır. İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tüm düzenleme ve uygulamalarda devletin koruyucu olarak aktif denetim ve gözetim yetkisi de bulunmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği, işçiler için en temel haklardan olması yanında işveren için karşılık beklenmeksizin bir yükümlülük olarak ortaya ... devamı


Perakende satış mağazalarında müzik yayını yapılmasına ilişkin genel esaslar

18 Temmuz 2012Perakende satış mağazalarında müzik yayını yapılmasına ilişkin genel esaslar

Günümüz ticari hayatında, ticaret hacmini artırmak, ilgi ve dikkati çekmek için bir çok ürün ve araçlardan yararlanılır. Ticari işletmelere, hedef kitlelerine ulaşmak amacıyla çeşitli yöntemlere başvurdukları gibi ticari sahasına giren müşterilerine de, satış esnasında çok çeşitli ürün ve hizmet sunmaktadırlar. Bu kapsamda en eski ve bilindik yöntemlerden birisi de “müzik ve ... devamı


Non–Foud satışlar ve TSE standartlarına aykırı ürün satılması

18 Haziran 2012Non–Foud satışlar ve TSE standartlarına aykırı ürün satılması

Toptan ve perakende satış ağında çok önemli bir ürün grubunu da non – foud (gıda dışı) satış alanları / reyonları teşkil etmektedir. Bu grup ürün kategorisinde satılan birçok ürün grubunun da T.C Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Türk Standartları Enstitüsünce kabul ve ilan edilen standartlara sahip bulunması gerekmektedir. Şayet satılan ürünlerin TSE standartlarına aykırı ... devamı