Esat İhsan Kocager

Şirket kültürü

25 Temmuz 2017Şirket kültürü

“ Kurbağalar, gökyüzünü içinde bulundukları kuyunun üstü kadar zannederler.”  Çin atasözü Şirketlerin organizasyonel hayatlarında önemli bir kavram olarak duran şirket kültürü, globalleşen dünyada daha da bir önem kazanmaktadır. Şirket ve kültürün yanyana getirilmesi iki ayrı yapının yani birisi yazılı kurallara dayalı ekonomik kurum, diğeri ise yazılı olmayan ancak ... devamı


Satışçı çalışanlar

04 Nisan 2017Satışçı çalışanlar

Bir önceki yazımda mağaza satışı için 4M kuralını anlatmış, bunu gerçekleştirmek için “bir satışçı çalışanlar takımına ihtiyaç olduğundan bahsetmiş ve eklemiştim: “Markette herkes-reyoncu, kasiyer, şarküterici, temizlikçi, yöneticiler- satış yapabilme kapasitesine sahip olmalıdır.” Bilindiği üzere mağaza içinde her gün yoğun bir operasyonel faaliyet yürümektedir. ... devamı


İşler sana gelmez, sen işlere gideceksin*

12 Aralık 2016İşler sana gelmez, sen işlere gideceksin*

Ekonomik açıdan sorunlu bir dönem geçiriyoruz. Bir taraftan dövizdeki artış diğer taraftan bölgemizdeki istikrarsızlığın sürüklediği terör olayları ciddi anlamda ekonomik, siyasi ve sosyal negatif etkiler yaratmaktadır. Enflasyonun tek haneli rakamlara inmeden önceki durumunu gözden geçirdiğimizde perakende kazançlarının (o dönemdeki) büyük kısmının, enflasyonist baskılardan ... devamı


Takım yönetiminde mükemmellik

23 Kasım 2016Takım yönetiminde mükemmellik

Eğitimlerimin genel amacını, katılımcılara sürekli  “Evet iyiyiz, daha iyi nasıl oluruz, evet şimdi daha iyiyiz, mükemmel nasıl oluruz” olarak vurgularım. Bunu ısrarla söylememin sebebi, genellikle herkesin en başta zayıf noktalarını belirtmesidir. Güçlü yanlar pek hatırlanmaz ya da üstünde durulmaz. Hâlbuki bizi hedeflerimize ulaştıran güçlü yanlarımızdır. Bizlerin zayıf ... devamı


Rakamlar yalan söylemez

25 Ekim 2016Rakamlar yalan söylemez

Bu yıl Türkiye medyasına aşağıdaki haber çokça dolaştı: “Ülkelerin eğitim sistemlerinin öğrencileri ne kadar iyi yetiştirdiğini ölçmek için OECD’nin 3 yılda bir yayınladığı PISA 2016 Raporu açıklandı. Türkiye, matematikte 64 ülke arasında 45. sırada yer alarak, yine OECD ülkelerinin gerisinde kaldı.” Görüldüğü üzere çocuklarımız, matematikle imtihanında sınıfta ... devamı


Mağazada üstün performans nasıl sağlanır?

05 Ekim 2016Mağazada üstün performans nasıl sağlanır?

Üstün performansı nasıl tanımlarsınız? Genellikle performans; herhangi bir başarı ya da elde edilen sonuç olarak görülür. Üstün performans ise, aynı eşdeğerdeki kişi ya da kurumun başarısına göre daha yukarıda bir başarıyı ifade eder. Mağazanın performansı ,KPG(Kilit performans göstergeleri) ile ölçülür. Bunlar 6P (Yer, Ürün, Promosyon, Personel, Müşteri, Fiyat) olarak ... devamı