Perder 37. Sayı - page 21

21
ile yurdun dört bir köşesine ulaştırıyoruz.
Yıllık üretim kapasiteniz ne kadar?
12 bin metrekare kapalı alanı bulunan
ve yaklaşık 300 kişilik istihdam sağlayan
Uşak’taki üretim tesislerimizde, günlük
olarak yaklaşık 700 ton süt işleme kapa-
sitesine sahibiz. İhracatımız ciromuzun
yüzde 11’ini oluşturuyor.
Hangi ülkelere ihracat gerçekleştiri-
yorsunuz?
Yurt dışı çalışmalarımıza büyük önem
veriyoruz. Yurt dışında da ürünlerimiz
sevilerek tüketiliyor. Japonya, ABD, S.Ara-
bistan, BAE, Irak, Bahreyn, Kuveyt, Katar,
KKTC, Mısır, Türkmenistan, Azerbaycan ve
Ürdün’ün de aralarında bulunduğu yak-
laşık 15 ülkeye kendi markamızla ihracat
gerçekleştiriyoruz.
Her ülkenin damak tadına ve tüketim alış-
kanlıklarına göre peynir ihracatı yapıyo-
ruz. Ürün kullanım alışkanlıklarının uyum
göstermesi en büyük ihracat artılarından
biri. Damak zevkinin örtüşmesi, ürünle-
rimizin beğeniyle tüketilmesini sağlıyor.
Örneğin; Irak’ta en hızlı satılan ürün, bu
bölgenin kültürel dokusuna, beslenme
alışkanlıklarına uygun olan tel ve örgü
peynirken, Kuveyt ve Katar’da burgu
peyniri çok daha hızlı bir satış performansı
gösteriyor.
Pazarın sorunları nelerdir?
Türkiye’de üretilen sütün sadece yüzde
27’sinin modern tesislere, sağlıklı üretim
yapan işletmelere gittiğini ve kayıtlı işlen-
diğini biliyoruz. Peynir pazarının maalesef
yüzde 70’ini hâlâ ambalajsız ürünler oluş-
turuyor ki; bu ürünlerin çoğu sağlığımız
için ve özellikle çocuk sağlığı için büyük
riskler taşıyor. Ancak tüketici bilinçlendiği,
seçimini sağlık ve hijyen kriterlerine göre
yaptığı zaman sektörün tüm oyuncula-
rı kendilerini düzeltmek ve geliştirmek
zorunda kalacaktır.
Özellikle anneler, sadece güvenilir mar-
kaların ambalajlı peynirlerini ailelerine
yedirmeliler. Hijyenik şartlarda ve modern
tekniklerle üretilmeyen, soğuk zincir kırıl-
madan tüketicisine ulaştırılmayan, satış
noktalarında ve evlerde + 2/4 C haricinde
sıcaklıklarda tutulan peynir sağlığımız için
korkunç riskler taşımaktadır.
Tüketiciler peynirlerini muhakkak,
ambalajlı, hijyenik ve kaliteli ürünlerin
ülke genelinde tüketiciyle buluşmasını
sağlayan ulusal ve yerel marketlerden ve
bakkallardan almalılar. Muratbey, ürünle-
rinin büyük çoğunluğunu organize pera-
kendenin gücü ve desteği ile Türkiye’nin
dört bir köşesine ulaştırmakta, böylelikle
de insanımızın sağlıklı ve lezzetli ürünlerle
buluşması sağlanmaktadır.
Gerek üretim gerekse tüketim tarafında
bilinçlenme ve gelişme ihtiyacımız çok
fazla. Merdiven altı üretim konusunda hala
denetimler yetersiz.
Süt ürünleri üretim prosedürlerine tam
uyumun göstergesi olan kalite belgelerine
sahip olmayan firmaların ürünlerine ula-
şım hiç de zor değil maalesef. HACCP, TSE
Uygunluk, BRC Belgelerine, ISO 9001:2008
ve ISO 22000 Kalite sistemlerine de sahip
olan Muratbey üretim parkurunu sürekli
yatırımlarla mükemmelleştirmiştir. Ne ya-
zık ki, bu yaklaşım sektörümüzde sadece
sayılı firmada görülmektedir.
Ancak tüketici bilinçlendiği, seçimini
sağlık ve hijyen kriterlerine göre yaptığı
zaman gerek üreticiler gerekse satış nok-
taları zaten kendilerini düzeltmek zorunda
kalacaklardır ve tağşiş yapanların önüne
geçilebilecektir.
2014 yılı için yeni ürün ya da yatı-
rımlarınız olacak mı?
İnovatif ürünleri otomasyon sistemi içinde
üretmek, ambalajlama sistemlerinde
iyileşmeler yapmak, verimliliği ve kapasite
artışını sağlamak amacıyla geçen yıl baş-
lattığımız yatırımlarımıza bu yıl da hızla
devam ediyoruz. Toplamda 20 milyon TL
civarında bir yatırım yapıyoruz. 2014 ilk
yarısında tamamlanacak olan yatırımla
birlikte yaklaşık 25 bin metrekarelik bir
kapalı alana sahip olacağız. Bu yıl 250
olan ürün çeşidimizi 300’e çıkarmayı
planlıyoruz. AR-GE yatırımlarımız sürüyor.
Muratbey olarak yenilikçi bir anlayış
benimsedik. Bu doğrultuda 2013 yılı faali-
yetlerimizde ürün standardını, çeşitliliğini
ve marka bilinirliğini artırmaya yönelik
çalışmalar ve yatırımları da ön plana aldık.
Türk insanı için daima doğal, katkısız ve
sağlıklı peynir üretmeyi sürdüreceğiz. Bu
yıl yüzde 35 civarında büyüme öngörüyo-
ruz. İhracatta da yüzde 20 büyüme hede-
fimiz var. İnovatif ürünlerimiz ile dünyada
yeni pazarlara açılmayı planlıyoruz.
perder
röportaj
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...84
Powered by FlippingBook