Mehmet Fatih Geleri

5 yıl çalışanın yıllık ücretli izin süresi

05 Mayıs 20175 yıl çalışanın yıllık ücretli izin süresi

İş kanununda emredici bir düzenleme olan ücretli izin, çalışanların iş verimliliğini, işe motivasyonunu, bedensel ve ruhsal sağlıklarını korur. Çalışanların dinlenme hakkı olan izin, anayasa ile güvence altına alınmıştır. Çalışma şartları ve dinlenme hakkını düzenleyen Anayasanın 50. Maddesine göre, “Dinlenmek, çalışanların hakkıdır. Ücretli hafta ve bayram tatili ile ... devamı


İlave işçi istihdam eden işverene süper teşvik

10 Şubat 2017İlave işçi istihdam eden işverene süper teşvik

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Ekonomi Şurasında yaptığı konuşmada yeni bir istihdam seferberliği başlattıklarını, işsizliği tek haneye düşürmek istediklerini ve tüm üyelerin bu seferberliğe katılmasını istemişti. Hükümet, bu çağrıya uyacak işverenlere destek olmak ve istihdam maliyetini hafifletmek için 687 sayılı KHK ile -ilave istihdam oluşturulması halinde- ... devamı


2017 ilk yarısı için kıdem tazminat tavanı

05 Ocak 20172017 ilk yarısı için kıdem tazminat tavanı

2017 ilk yarısı için kıdem tazminatı tavanı ücreti 4.426,16 TL olarak belirlendi. 2017 ilk yarısı için kıdem tazminat tavanı belirlendi. Kıdem tazminatının bir yıllık miktarını en yüksek devlet memuruna (Başbakanlık Müsteşarı) ödenen bir yıllık emeklilik ikramiyesi tutar ile sınırlandırmıştır. Memur maaş katsayısına bağlı olan kıdem tazminat tavan oranı sürekli ... devamı


2017 yılı asgari ücret, asgari geçim indirimi ve muvafakatname

29 Aralık 20162017 yılı asgari ücret, asgari geçim indirimi ve muvafakatname

Asgari Ücret 4857 sayılı İş Kanununun 39. maddesine göre; İş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin ekonomik ve sosyal durumlarının düzenlenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Asgari Ücret Tespit Komisyonu aracılığı ile ücretlerin asgari sınırları en geç iki yılda bir belirlenir. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ... devamı


2017 yılında uygulanacak ücretlerin vergilendirilmesi ve engelli indirimi

27 Aralık 20162017 yılında uygulanacak ücretlerin vergilendirilmesi ve engelli indirimi

27 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’ de yayınlanan 296 Seri No’ lu Gelir Vergisi Tebliğinde 2017 yılında uygulanacak ücretlerden kesilecek vergi dilimi, Engelli indirim tutarları ile ilgili düzenleme yapılmıştır. Bu düzenlemeler 01.01.2017 tarihinden itibaren geçerli olacaktır. 193 sayılı Kanunun mükerrer 123 üncü maddesi hükmü uyarınca 2016 yılında uygulanan had ve tutarlar ... devamı


Bağ-Kur kapsamındaki sigortalılar için yüzde 5 prim indirimi başladı

28 Kasım 2016Bağ-Kur kapsamındaki sigortalılar için yüzde 5 prim indirimi başladı

5510/4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı olanlar için 07.09.2016 tarihli ve 29824 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6745 sayılı kanun kapsamında, 5 puanlık prim teşviki ile ilgili düzenlemeler yapıldı ve bu düzenleme 01.10.2016 tarihi itibari ile yürürlüğe girdi. Bu kapsamda 5510 sayılı yasanın 81. Maddesine  (j) fıkrası eklendi. Buna göre; “İsteğe bağlı sigortalılar ... devamı


Yarı zamanlı ve kısmi süreli çalışma şartları

09 Kasım 2016Yarı zamanlı ve kısmi süreli çalışma şartları

29.1.2016 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 6663 sayılı Torba Kanunla analık izni sonrasında yarı çalışma ve çocuğun mecburi ilköğretim çağına gelmesine kadar kısmi süreli çalışma hakkı getirildi. Ebeveynlerin çocukları ile daha fazla zaman geçirme imkânı veren uygulamada bazı sıkıntılar meydana gelmiş, özellikle işverenlerin buna sıcak bakmaması bu haktan yararlanmak isteyen ... devamı


Herkes için mecburi Bireysel Emeklilik başlıyor

19 Ekim 2016Herkes için mecburi Bireysel Emeklilik başlıyor

Bireylerin emekliliğe yönelik tasarruflarının yatırıma yönlendirilmesi ile emeklilik döneminde ek bir gelir sağlanarak refah düzeylerinin yükseltilmesi, ekonomiye uzun vadeli kaynak oluşturarak istihdamın artırılması ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulunulmasını temin etmek amacıyla gönüllü katılıma dayalı ve belirlenmiş katkı esasına göre oluşturulan bireysel emeklilik sistemi, ... devamı