Perder 37. Sayı - page 38

38
perder
ekipman dünyası
2013 yılının sonlarına yaklaşıyoruz.
Bu yıl Gökçelik açısından nasıl geçti?
Senenin başında oluşturduğunuz
hedeflerle kıyaslayarak değerlendi-
rir misiniz?
Türkiye’nin, Euro bölgesinin ve dünyanın
büyüme performansını göz önüne aldığı-
mızda 2013 yılının çok parlak bir yıl oldu-
ğunu söylemek zor. Ancak Gökçelik öze-
linde değerlendirdiğimizde yılın başında
koyduğumuz hedeflerimizi yakaladığımızı
ve büyüme anlamında yatırımlarımıza
devam etiğimizi söyleyebiliriz. Elbette her
işletme gibi global ekonomik krizin dünya
üzerindeki gölgesini hissetmeye devam
ettik. Gökçelik olarak 2013 yılında pazar-
lama hedefimizi, durağan iç piyasadan
ziyade dış piyasaya fokuslayarak daha
önce bulunmadığımız pazarlara yönelip, iç
piyasada oluşan boşlukları ihracat satışla-
rımız ile doldurmayı başardık. 2014 yılının
geride bıraktığımız 2013 yılından daha iyi
geçeceğine yönelik bir beklentimiz var.
Gökçelik bu yıl ilk defa Arjantin’e
de ihracat gerçekleştirerek ticaret
yaptığı ülke sayısını 50’nin üzerine
çıkardı. Bu başarıyı getiren faktörler
ve ihracatla ilgili bundan sonraki
hedefleri anlatır mısınız?
Türk sanayisi artık dünyada kalitesiyle
kendisini kabul ettirmiş bir marka olarak
yoluna devam ediyor. Türk mallarını dün-
ya pazarlarına kabul ettirmek artık eskiden
sanıldığı gibi zor değil. Burada karşımıza
iki önemli faktör çıkıyor. Bir tanesi global
pazarlama tecrübesi diğeri de rekabetçi
fiyatlar. Türk sanayicisi katıldığı uluslara-
rası fuarlar ve gerçekleştirdiği ihracatlar
ile edindiği tecrübeler ışığında küresel iş
dünyasında kendisine bir yol çizmeyi öğ-
rendi. Elbette daha yolun başındayız ama
yine de küresel bir oyuncu olma konusun-
da güçlü bir aday olduğumuzu söylemek
yanlış olmaz. Rekabetçi fiyatlar konusuna
geldiğimizde ise Türk sanayicisinin bu
noktada biraz sıkıntılı olduğu tespitini
yapmak yanlış olmaz. Uzakdoğu’daki
rakiplerimiz ile kıyasladığımızda enerji
fiyatları, işçilik ücretleri, işveren üstündeki
mali yükler, vergi oranları, kur paritesi
ve buna bağlı olarak hammadde fiyatları
vs. konularında rekabeti destekleyecek
düzenlemelere ihtiyaç var.
Gökçelik, 37 yıllık tecrübesiyle ihracat
alanında her yıl bir öncekini geride bırakan
bir performans ile yoluna devam ediyor.
Hayallerimiz büyük, hedeflerimiz ger-
çekçi. Gözümüz sürekli yeni pazarlarda.
Güney Amerika kıtası da bizim için bakir
alanlardan birisi. Biz dünyanın her ülke-
sinde ürünlerimize ihtiyaç duyulduğuna
inanıyoruz. Bize düşen görev ise ihtiyaç
sahiplerine ulaşarak kendi tanıtımımızı
yapabilmek. Bu yüzden yurtdışı fuarlarına
ve sektörel yayınlara daha fazla önem
veriyoruz. Önümüzdeki yıl da ihracat
hedeflerimizi yukarı yönde revize ederek
yolumuza devam edeceğiz.
Euroshop Fuarı’na dair düşünceleri-
nizi, hedeflerinizi öğrenebilir miyiz?
Euroshop, sektörümüzün küresel arenada
en önemli pazarlama etkinliklerinden biri.
Dünya çapında bütün önemli oyuncuların
bir araya geldiği ve Ar-Ge çalışmalarından
en yeni sistemlere kadar görücüye çıkılan
adeta sektörel bir panayır. Renkli, canlı ve
dinamik. Dünya perakende sektörünün
kalbinin attığı bir merkez. Gökçelik de üç
yılda bir gerçekleşen bu fuara katılarak
yeni ürünlerini sektörün izlenimlerine
sunuyor. Fuarda hem mevcut hem de yeni
müşteri adaylarımız ile bir arada olabilme
fırsatı yakalıyoruz. Hedefimiz elbette her
katılımcı gibi fuarda yeni müşteri adayları
yakalayabilmek ve Gökçelik kurumsal
vizyonunu global pazar ile senkronize
etmektir.
Yurt içinde ulaşılan bayi ağı, satış
ofisleri ve genel olarak penetrasyon
yapısıyla ilgili bilgi alabilir miyiz?
Gökçelik’in yurt içi yaygınlığıyla
ilgili yeni yatırımları olacak mı?
Gökçelik bilindiği üzere Bursa merkezli bir
şirket. Gelişen iletişim ve ulaşım araçları-
na paralel olarak artık her yer çok yakın.
Buna rağmen Ankara ve İstanbul’da birer
irtibat ofisimiz mevcuttur. Bunun dışında
önümüzdeki aylarda Akdeniz bölgesine
de bir ofis açmayı planlıyoruz. İşin aslı biz
müşterilerimize bir telefon kadar uzağız.
“Küresel oyuncu olmayı
hedefliyoruz”
2014 yılında gerçekleştirilecek Euroshop Fuarı’na katılmaya
hazırlanan Gökçelik, dış ticarette edindiği tecrübeyi daha
fazla ülkede sergilemeyi amaçlıyor
Market rafları, mağaza raf sistemleri ve endüstriyel depolama sistemlerinden oluşan metal ve
ahşap geniş ürün yelpazesi ile 50’den fazla ülkeye ihracatı bulunan şirketin, ihracat yaptığı ül-
keler listesine bir yenisi daha ekledi. Türkiye’ye göre dünyanın bir diğer ucu sayılabilecek Güney
Amerika kıtasındaki Arjantin’e raf sistemleri bağlantısı gerçekleştiren Gökçelik, ilk parti malları
göndererek Türk sanayicisinin milli bayrağını uluslararası arenada bir ülkede daha dalgalandır-
mayı başarmış oldu. Gökçelik Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Aras ile hem ihracattaki hedefleri
ve bu başarıları değerlendirdik hem de geride kalan yılı…
Yalçın Aras
Gökçelik Yönetim Kurulu Başkanı
1...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,...84
Powered by FlippingBook