Perder 37. Sayı - page 40

40
PERDER üyeleri açılış
perfomansı
Ortakalan Araştırma Grubu tarafından hazırlanan listemizde 10 şube ve üstüne sahip 92
PERDER üyesi zincir marketin yılın son dönemindeki açılış performansını görebilirsiniz
Ortakalan Araştırma Grubu tarafın-
dan hazırlanan araştırmamızda 10 ve
daha üzeri şube sayısına PERDER üyesi
marketlerin geride bıraktığımız iki aylık
dönemindeki performanslarını değerlen-
diriyoruz.
Aşağıdaki tablodan 92 zincirin 2014
Ocak Ayı başı itibariyle mağaza sahip
oldukları mağaza sayısı ve yılın son
iki ayındaki açılış performanslarını ve
hemen ardından da bunların toplu de-
ğerlendirmelerini görebilirsiniz.
“Market” kelimesini “içerisinde gıda
satışı da olan perakende satış noktaları”
olarak tanımladığımızı ve satış kalem-
leri içerisinde gıda olmayan; “elektronik
market”, “yapı market”, “tekstil market”
gibi isimlere sahip olan perakende nok-
talarını listemizin dışında tuttuğumuzu
tekrar belirtiriz.
Dergimizdeki listeye 10 şube ve üzeri
marketleri dahil etme nedenimiz bütün
PERDER üyelerinin fiziki büyüme rakam-
larının dergi sayfaları dahilinde verilme-
sinin mümkün olmayışıdır. Dergi ölçe-
ğine sığabilecek ve PERDER üyelerinin
istikrarlı büyümesi hakkında sektörde
fikir oluşturabilecek bir veri oluşturmak
adına bu kriter uygulanmıştır.
SIRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Hakmar Express (İstanbul discount)
Bizim Toptan Satış (Ulusal)
Mopaş (İstanbul)
Genpa (Antalya)
Çağdaş (Ankara)
Pekdemir (Denizli)
Altunbilekler (Ankara)
Yunus (Ankara)
Başgimpa (Ankara)
Rammar (İstanbul)
Çağrı Semt (İstanbul - Discount)
Peynirci Baba (Kocaeli)
Hadim (Bursa)
Birebir (Antalya)
Akyurt (Ankara)
Soykan (Ankara)
Çağrı (İstanbul)
Marka AVM (Sivas)
Sammar (Samsun)
269
149
98
87
80
79
69
63
52
50
50
48
47
46
45
42
39
39
38
264
146
98
87
76
79
71
63
52
50
42
48
47
46
45
42
38
38
38
5
3
0
0
4
0
-2
0
0
0
8
0
0
0
0
0
1
1
0
246
137
83
98
72
50
64
57
48
47
22
41
42
40
42
42
34
34
30
23
12
15
-11
8
29
5
6
4
3
28
7
5
6
3
0
5
5
8
ZİNCİR MARKET
1 OCAK 2014 1 KASIM 2013 FARK 1 1 OCAK 2013 FARK 2
Ortakalan Araştırma Grubu
perder
istatistik
1...,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,...84
Powered by FlippingBook