Yazarlar

Personel aidiyet duygusunun şifreleri

Perakende sektöründe yaşadığımız en büyük zorluklar, nitelikli personel istihdamı sağlamak ve turn-over oranlarının yüksekliğidir. Firmalar bu zorlukların üstesinden neden gelemiyor? İşveren, koşulsuz müşteri memnuniyetine ve takip amaçlı CRM sistemine ciddi oranda bütçeler ayırarak büyük bir emek verirken, çalışan bağlılığı için de aynı oranda emek veriyor mu?  Kocaman ... devamı

İşletmeleri geleceğe taşıyacak digital uygulamalar

Screenager, yani “Ekran Nesli” Oxford Sözlüğü’ne resmen girmiş yeni bir sözcük. İngilizce “screen: ekran, gösterge” kelimesinden türemiş. Özellikle perakende sektörünü çok yakından ilgilendiriyor. Screenage – Ekran Nesli; mobil cihazlarına sanki bir uzuvlarıymış gibi yapışık yaşayan yenidünya insanlarını, hepimizi anlatıyor. Bilgisayar, internet ve Dijital Çağ ... devamı

Ekosistem ve insan

Ekosistem, canlıların birbirleriyle ve onu saran çevrenin karşılıklı etki ve ilişkileri ile oluşan, süreklilik arz eden ekolojik sistem olarak tanımlanabilir. Ekosistem, aynı zamanda bir besin ağı ile şekillenmektedir. Ekolojik sistemin sürdürülebilirliği bütün canlılar için olmazsa olmaz varlık koşuludur. Bu yaşamsal gerçekliğe rağmen ekosistemin bozulmasında insan faktörünün ... devamı

Perakendeci için bütçe neden çok önemlidir?

Yıl sonlarındaki son çeyrek, gelecek yılın bütçesine hazırlık dönemidir ve heyecan veren bu hassas çalışmalarda yeni yılın öngörüleri ortaya konmaktadır. Bu öngörüler, en küçük harcamadan en büyük gidere, en küçük kazançtan en büyük gelire kadar işletmede gelecek dönemde var olması gereken tüm giriş ve çıkışların planıdır. Yeni bilgiler geldikçe, revize edilen 5 ... devamı

İşe iade davası ve hukuksal sonuçları

Türk İş Hukukunda 4357 sayılı Yeni İş Kanunun 18 ila 21. maddeleri yeni bir düzenleme ile iş hayatında önemli değişiklikler getirmiştir. Feshin geçerli sebebe dayandırılması MADDE 18.- Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da ... devamı

Mağaza dekorasyonu

Mağaza dekorasyonunun çok fazla incelikleri vardır. Ben burada tamamını tek tek sayacak değilim. Ancak bu işe başlarken ortaya konması gereken önceliklerden  bahsedeceğim. Tüketiciyi müşteri haline çevirebilmenin ilk şartı, onu mağazaya sokabilmektir. Bunun için de, başarılı vitrin oluşturmak veya vitrin kullanmayan gıda perakendecileri için başarılı cephe düzenlemesi yapmak çok ... devamı

Yaz iletişimi

Yaz geldi, tüm duygularımız depreşmeye başladı. Kapalı mekânlar yerine açık alanları tercih eder olduk. Kısa yürüyüşler, yerini uzun ve sohbetli yürüyüşlere bıraktı. Bununla beraber her sektörde olduğu gibi, turizm sektörü de canlanmaya hazırlanıyor. Tabii ki hakkıdır. Sıcak, özgürlük ve mutluluk hepsi bir arada olunca değme keyfimize… Aynı zamanda tatil bölgeleri ve ... devamı

“Sıradanlık” kötü niyetlidir!

Bu yazımda kendimce önemli olduğuna inandığım gerek özel şirketler gerekse kamu kurumları olmak üzere, süreçlerinde iş ve iş görene dair üretim, hizmet ya da aracılık faaliyetlerinde bulunulan tüm organizasyonları tepeden tırnağa etkisi altına alan bir kavramdan bahsetmek istiyorum:  “Sıradanlık”. Başlığı nasıl belirleyeyim derken; sıradanlığın gerçekten de sonuçları ... devamı

İyi takım olabilmek

Bahsettiğim, kaliteli insan kaynağının seçimi değildir. O konunun halledildiğini ve işletmemize uygun adayların kazandırıldığını varsayıyoruz. Hani profesyonel futbolda büyük bütçeler harcanarak kurulan kadrolar ve ardından yaşanan büyük hüsranlar var ya bizim sektörde de benzer duruma sık rastlanması konunun önemini artırmıştır. İnsan Kaynakları Departmanı ne kadar hassas ... devamı

İş Hukuku açısından internet kullanımı ve etkisi

Günümüzde baş döndürücü şekilde teknik ve teknolojik konularda gelişmeler yaşanmaktadır. Bu gelişmelerin en yoğun şekilde yaşandığı alan SANAL ÂLEM olarak da adlandırılan İNTERNET ortamıdır. Herkesin mobil hatlardan ve akıllı cep telefonları ile internet kullanımına ulaşabilmesi, internette yer alan sosyal ortamlarda çeşitli etkinliklerde bulunması işçi – işveren ... devamı

Federasyonda yeni Başkan Mustafa Altunbilek

Geçtiğimiz yıl yapılan ve üzerinden yaklaşık on ay geçen genel kurul sonrası ikinci kez Federasyon başkanlığına seçilen selamet AYGÜN görevinden ayrılarak yerine Mustafa ALTUNBİLEK geldi. Selamet bey’in ticaret dışı faaliyetlerinin yoğunluğu, sanırım federasyondaki görevlerini yerine getirme konusunda kendisini zorlamış olacak ki yeni bir başkan ile yola devam edilmesinin uygun ... devamı

İşletme sermayesinin önemi

 Yine ülkemizde fazla ihmale uğrayan, bunun için de ödeme vadelerini uzatan ve nakit akışını bozan bir konuya odaklanacağız. İşletmelerin devamlılığını sağlayan hava ve su gibi bir ihtiyaç maddesidir işletme sermayesi veya diğer adıyla çalışma sermayesi. İşletmelerin, günlük rutin faaliyetlerini yürütebilmeleri için gerekli nakit ve benzeri varlıklar ile bir yıl içersinde ... devamı

Neden TPF?

1 Şubat 2006 tarihinde Güç ve Amaç Birliği parolasıyla İstanbul’da bir platform etrafında bir araya gelen yerel perakendeciler bu örgütlenme serüvenini 12 Eylül 2006 tarihinde Ankara’da Türkiye Perakendeciler Federasyonu’nu kurarak noktaladılar. Bugün 16 bölgede 371 şirket üyeliği, 3.798 satış noktası ve 65.085 personel ile TPF çatısı altında faaliyetlerini sürdürmektedir. TPF, ... devamı

Acil eleman(nitelikli) aranıyor!

Son yıllarda ülkemizin hemen hemen tüm sektörlerinde en çok baş gösteren sorunudur “eleman bulamamak”. Aslında tam olarak elemanda değil; sanırım “nitelikli eleman” asıl sorunda. Bu konunun yalnızca bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde başlı başına bir sorun olduğunu düşünürdüm. Almanya ekonomi bakanının yaptığı açıklamaları duyunca açıkçası şaşırmadım da değil. ... devamı

En iyi prestij; kârlılık

Başlığa bakıldığında ilk aklımıza gelen söz şu olsa gerek; “Tabii ki, ticaretin kuralı kârlılıktır. Kârlılık olacak ki, daha ileriye gidebilelim.” Buna birçok ilave yapılabilir. Ticaretin ikiz kardeşidir kârlılık. Geriye dönüp neler yaptığımıza bir bakalım ki, ne kadar değişim ve gelişim olmuş görelim. 1990’lı yıllarda başlayan perakende ticareti, her geçen gün ... devamı

Departmanlar arası ilişki

Ticari hedeflere ulaşmak üzere kişilerin ve departmanların sadece kendi görevlerini başarıyla yerine getirmeleri, çalıştıkları işletmeler açısından yeterli olmaz. Bu çalışmalara paralel olarak güçlerin birleştirilmesi; olası engellerin aşılması ve olası fırsatların değerlendirilmesi açısından sinerji yaratılmasını gerekli kılar. Örneğin, ünlü sporculardan oluşan bazı ... devamı

Kayıt dışı ekonomi tehdidi

Kayıt dışı ekonomi , belgesiz yada yanlış beyanlı belgelerle devletten tamamen yada kısmen gizlenerek yürütülen ekonomik faaliyetlerdir. Kayıt dışı ekonomiyi günümüzde gizli ekonomi, el altı ekonomi,  görünmez ekonomi veya merdiven altı ekonomi gibi çeşitli adlandırmalarla tanımlamaktayız. Kayıt dışı ekonominin uygulanış / işleyiş biçimiyle üç başlık altında ... devamı

Fiyat farkı faturaları kimin tercihi?

Fiyat farkı, prim ve hizmet faturaları, yerli yerinde kullanılmak şartıyla ticari hayatın gerekleri sayılabilir.  Ancak uygulama alanı sınırlı kalmak şartıyla… Tedarikçi bir ürünü satarken, fiyatın, iskontonun, vadenin belli olmama ihtimali yoktur. Sadece performansa bağlı ciro priminin, indirim kampanyalarındaki satış miktarına uygulanacak aktivite iskontolarının ise yaşanarak ... devamı

Sektör için öneri-yorum : “Türkiye Perakendeciler Birliği ”

Yaklaşık olarak yedi yıldır sektörel konularda düşüncelerimi, hayallerimi ve hedeflerimi paylaşma fırsatını bulduğum mecralarda neredeyse her yazım perakende ile ilgili olmuştur. İlk yazım dışında en heyecanlandığım konulardan bir tanesini daha sizlerle paylaşmaktan dolayı mutluyum. Ülkemizin son on yılındaki ekonomik gelişmesinde en önemli lokomotif sektörlerden bir tanesi ... devamı

Neden inovasyon?

Organize perakende sektöründe sektörün gelişimi üzerine yapılan bütün analizlerinde genel olarak matematiksel bir veri olan yıllık büyüme oranı ile süreç tanımlanıyor. Oysa organize perakende sektörünü oluşturan bütün paydaşların her birinin payına düşen büyüme oranının içerisindeki verimlilik /  kârlılık oranı en can alıcı veridir.Unutulmamalıdır ki her nicel büyüme ... devamı

Bozulmuş veya değiştirilmiş gıdaların satışına ilişkin sorumluluk

Perakende satış mağazlarının ağırlık ürün grubundan birisi de GIDALARDIR. Gıda ürünlerini satış/pazarlamasında ürünün insan sağlığına uygun şekilde üretilmiş olması yanından, satış zincirine uyulması, bu konuda belirlenmiş olan tüm mevzuata uygun hareket edilmesi gerekmektedir. Özellikli bir konu da BOZULMUŞ ya da DEĞİŞTİRİLMİŞ olan gıda ürünlerini satışının ... devamı

Sipariş hazırlamak ciddi iştir

Hem kategori yöneticisi için hem de mağaza yöneticisi için sipariş hazırlamak ciddi iştir. Bu bakımdan bazı şirketlerde ‘otomatik sipariş sistemi’ ile mağazaların işi daha da kolaylaştırılmıştır. Bu sistemin olmadığı bir düzen içinde; gerek tedarikçiye verilen ana depo siparişlerindeki hatalar, gerekse mağaza sipariş hataları kategori yöneticisini bağlar. Sisteme yeni girmiş ... devamı

Mağaza Sorumlusunun fazla çalışma olgusu

İşçi işveren ilişkilerinden en çok yargıya taşınan konulardan birisi de fazla çalışma ücreti sorundur. Konuyla ilgili temel düzenleme İş Kanunun 41. Maddesinde yer almaktadır. Fazla çalışma ücreti Madde 41 – Ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar ... devamı

Mopaş’ta sera etkisi

13 Nisan 2013 Cumartesi günü Sabiha Gökçen havalimanından havalanan ikiyüzyirmi kişilik Airbus A321 tipi uçağın yolcuları Türkiye’de, perakende sektörünün yerel lokasyonlarının gelişim evrelerinden en önemlilerinden bir tanesine tanıklık etmişlerdir. O gün bu seçkin topluluk MOPAŞ’ın Manisa’nın Salihli ilçesindeki tamamı domates üretmek için oluşturulan Gediz’in o ... devamı

Kalite kontrol aksıyorsa

Aksadığını bildiğim için bu yazıyı kaleme aldığımı baştan belirteyim. Perakendeci, üretici ile tüketici arasında bir köprü görevi üstlendiğine göre; gıda güvenliği sistemlerinin uygulanmasında da rol üstlenmelidir. Gıda güvenliği kriterleri doğrultusunda nasıl ve ne şekilde ürün istediğini belirterek gıda sanayicisini yönlendirmek ve tüketiciye güvenli gıda sunmak ... devamı

Kültürel gelişimimizle yüzleşmek

Kültür , bireyin ve toplumun tarihsel süreç içerisinde yarattığı bilgi , inanç , sanat v.b.  her türlü maddi ve manevi değerler bütünüdür. Kültür bir toplumun kimliğini oluşturur. Alman Filozof Immanuel Kant kültürü , insanın mantıksal özünden dolayı özgürce hayata geçirebileceği amaçların , ideallerin tümü olarak tanımlamıştır. Türk Dil Kurumu ise kültürü “ ... devamı

Ekonomi ve biz…

Genelde dilimize doladığımız bir söz var son on yıl içinde; hijyen. Evet hijyen kelimesini dilimize bayağı doladık. Hijyen nedir diye sorduğumuzda ilk akla gelen kritik kontrol sistemleri diye düşünüyoruz. Yanlış değil, doğru bir cevap ama halk ne anlar acaba bunlardan? Biz, kısaca en güzel temizlik ve düzen desek ne anlarız acaba? Evet yıllar önce Osmanlı, satış yerleri ve ürün ... devamı

Perakendeyi bekleyen fırsatlar

Perakende zirvesinin geçen seneki sonuç bildirgesi; ” Perakendeciler için hedef 250 milyonluk bölge coğrafyasıdır” şeklinde bağlanmıştı. Bu sene ise bana sektörün önündeki fırsatları anlatma görevi verilince, başlangıcı buradan yapmayı uygun buldum. Zira bu coğrafyayı bizden iyi okuyacak bir ülkenin çıkamayacağını biliyorum. Ancak geç kalırsak bu imkanı elimizle teslim ... devamı